Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker Waterveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Ontwikkel jij beleid en adviseer jij onze minister over Waterveiligheid?

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het waterveiligheidsbeleid in Nederland. Voor onze afdeling Waterveiligheid te Den Haag is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een senior adviseur Waterveiligheid die in samenwerking met Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport het waterveiligheidsbeleid vorm geeft en onze minister daarover adviseert. Het waterveiligheidsbeleid in Nederland is gericht op beheersing van overstromingsrisico’s. Beleid en uitvoering staan in het teken van het voorkomen van overstromingen, waarbij we ook rekening houden met de veranderende klimatologische omstandigheden. Als senior adviseur Waterveiligheid speel jij hierin een belangrijke rol. Jij weet wat er nodig is om Nederland voor te bereiden en te beschermen tegen dreigende overstromingen en welke rol elke partij in de waterketen daarin speelt. Jij adviseert de minister hierover.

De opgave voor waterveiligheid is groot de aankomende jaren en het is de uitdaging om met veranderende klimatologische omstandigheden die opgave beheersbaar te houden. Daarnaast staat de opgave voor waterveiligheid steeds nadrukkelijker in verband met de andere grote opgaven van deze tijd: Denk aan de energietransitie, droogte, natuur en landbouw, waterkwaliteit. 

Jouw werkzaamheden

 • beleidsmatige aansturing van de lopende beoordelingsronde van de secundaire rijkskeringen in relatie tot de waterveiligheidsnormen door Rijkswaterstaat en de advisering aan de Minister daarover. Daarvoor onderhoud je nauwe contacten met onder andere Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • meewerken aan het waterveiligheidsbeleid binnen het cluster Instrumenten en kennis.
 • de beleidsmatige aansturing van en advisering over de beoordeling van de rivieren die Rijkswaterstaat uitvoert als onderdeel van de beoordeling van de waterveiligheid.
 • ondersteunen en stimuleren van partijen, zoals Veiligheidsregio’s, bij in kaart brengen van (verbeter)opties voor hun voorbereiding op mogelijke overstromingen. Je neemt deel aan overleg en bereidt overleg voor afdelingshoofd en directeur voor.
 • verlening van waterveiligheidsopdrachten aan en afstemming met het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)
 • aanpassingen in de waterwet/omgevingswet, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende inzichten.

Wat breng jij mee?

Je vindt het leuk en bent in staat om snel nieuwe kennis op het gebied van waterveiligheid op te doen en toe te passen. Jij weet de verbinding te maken tussen beleid, kennis en uitvoering. Je kunt technische aspecten in begrijpelijke taal verwoorden en verbinden met andere beleidsthema’s en kunt standpunten van IenW/DGWB op een overtuigende manier inbrengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement. Ook ben je breed inzetbaar en bereid om van tijd tot tijd ook andere onderwerpen op te pakken. Op onze afdeling wordt hard gewerkt daarom vinden wij het belangrijk dat jij een flinke dosis humor en relativering mee brengt.

 • Je hebt een (bij voorkeur (civiel-)technisch) universitaire opleiding afgerond of een aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je kunt zelfstandig opereren en hebt goed oog voor een politiek-bestuurlijk complexe omgeving met veel stakeholders die verschillende belangen hebben.
 • Je bent in staat stevig te zijn en tegelijkertijd verbinding te houden.
 • Je hebt affiniteit met water(veiligheid).
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED