Netherlands nationals: Wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, , NL

Functie­omschrijving

Als wetgevingsjurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwerp je moderne wetgeving die past bij maatschappelijke opgaven en veranderingen. Binnen de afdeling Milieu in Den Haag werk je mee aan belangrijke milieuonderwerpen zoals luchtkwaliteit, circulaire economie, afval, vuurwerk, externe veiligheid, biobrandstoffen en geluid. Je maakt deel uit van een afdeling met collegiale, ervaren, deskundige en enthousiaste juristen.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die onder andere gaat werken aan de implementatie van Europese regelgeving, het opstellen van wetgeving en het geven van adviezen op het terrein van milieu. Samen met je beleidscollega’s stel je wetgeving op. En je hebt de regie op het wetgevingsproces, adviseert de minister en neemt deel aan in- en extern overleg.

Beleidscollega’s, de ambtelijke top en de bewindslieden geef je begrijpelijke bestuurlijk-juridische adviezen. En als het gaat om het tijdig tot stand komen van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving, denk je proactief en constructief mee met de beleidsdirecties, stakeholders, toezichthouders en uitvoerders. Je bent creatief in je advisering bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen en het vormgeven van ambities. Bovendien werk je samen met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de Rijksoverheid.

  • Je hebt wo-niveau en enige ervaring met het maken van wetgeving, of je wilt dit leren en bent bereid om hiervoor de noodzakelijke opleidingen te volgen bij de Academie voor Wetgeving.
  • Je adviseert toegankelijk en hebt daarbij oog voor de politiek-bestuurlijke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je actief bent.
  • Je bent analytisch, conceptueel en creatief ingesteld.
  • Je brengt samenhang aan in en tussen dossiers, en je bent goed in staat om beleidsdoelen te vertalen naar concrete juridische en uitvoerbare kaders.
  • Je kunt je snel inwerken in nieuwe rechtsgebieden.
  • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende en prettige communicatiestijl.
  • Je hebt een proactieve, flexibele, constructieve en collegiale werkhouding en zoekt graag de samenwerking op.

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED