Netherlands nationals: Junior beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €3.503 – â‚¬5.343
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 17 april 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 23-088
 • Plaatsingsdatum: 25 maart 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering stelt Nederland voor belangrijke keuzes. Er ligt een enorme uitdaging om Nederland weerbaarder te maken tegen de steeds vaker optredende weersextremen. Recent hebben we ervaren dat wateroverlast kan uitgroeien tot bedreiging van de veiligheid van burgers en ondernemers. Maar ook het andere uiterste, langdurige droogte en perioden van hitte kan slachtoffers maken en tot grote schade leiden. De vragen waar we voor staan: Wat betekent de versnelling van de zeespiegelstijging voor Nederland? Hoe passen we ons aan om weersextremen het hoofd te kunnen bieden? Klimaatadaptatie staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling en zal naar verwachting weer een belangrijke prioriteit in het volgende Regeerakkoord zijn. In deze functie heb je de mogelijkheid om mee te werken aan dit politiek actuele dossier. Heb je belangstelling voor deze vraagstukken, dan zit je bij de afdeling Klimaatadaptatie in Den Haag op je plek in de rol van beleidsmedewerker Klimaatadaptatie!

Wat ga je doen
Je maakt onderdeel uit van het projectteam dat werkt aan de herziening van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) uit 2016 en het aankomende Nationaal uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA). Je wordt verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen uit de aankomende NAS en het NUP KA. Het zwaartepunt van je werk zal liggen op de sociale kant van adaptatie, met onderwerpen als inclusiviteit, rechtvaardigheid, communicatie en gezondheid. Hierbij werk je heel nauw samen met andere ministeries, overheden, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en organiseren van het participatieproces van de herijking van de NAS. Jij zorgt ervoor dat dit een breed gedragen document wordt waar niet alleen the usual suspects in hebben meegedacht.

Als junior beleidsmedewerker ga jij ook verkennen hoe wij inclusiviteit en rechtvaardigheid in de nieuwe NAS kunnen verankeren (zie het recente WRR rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid) en je maakt voor het thema gezondheid de verbinding met de activiteiten en onderzoeksprogramma’s van het ministerie van VWS.

Een andere taak is het er voor zorgen dat het communicatieplan Klimaatadaptatie wordt uitgevoerd. Je zal daarbij opdrachtgever zijn voor een communicatiebureau. Jij bewaakt daarbij o.a. of de juiste doelgroep wordt bereikt en stemt af met andere collega’s binnen IenW die ook over klimaatadaptatie communiceren. Je werkt in teamverband met meerdere medewerkers binnen de afdeling klimaatadaptatie, de directie, het DG, andere departementen, kennisinstellingen, vertegenwoordigers van decentrale overheden en andere stakeholders. Daarnaast bereid je politieke besluitvorming voor door het opstellen van nota’s voor de minister en het informeren van de Tweede Kamer, via rapportages en het mede voorbereiden van Kamerdebatten.

Wat verwachten wij van jou
Je bent toegankelijk, makkelijk in de omgang en sociaal vaardig. Je bent in staat om breed draagvlak voor de NAS te creëren en uit te dragen. Je hebt oog voor de menselijke kant van klimaatadaptatie. Daarnaast ben je er aan gewend om te werken aan vraagstukken die vele partijen raken. Je schat de haalbaarheid van voorstellen goed in en bent in staat om technisch ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar stukken die toegankelijk zijn voor mensen zonder specialistische kennis.

Functie-eisen

Ervaring in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • je beschikt over strategisch inzicht en bent in staat dit om te zetten in concrete acties;
 • je neemt initiatief en beschikt over goede communicatieve eigenschappen, zowel mondeling en schriftelijk;
 • je bent resultaat- en doelgericht, goed georganiseerd en neemt graag het initiatief;
 • het maken van keuzes en stellen van prioriteiten gaan je makkelijk af;
 • je houdt van uitdaging en het aanpakken van ingewikkelde kwesties;
 • je bent politiek bestuurlijke sensitief.

Mensen met een afgeronde of binnenkort afgeronde traineeship stimuleren wij om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.503 â€“ Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • je standplaats Den Haag. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken Ă©n elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit ter zijne tijd af;
 • passend is, hebben voorrang op medewerkers die al een toekomstvaste functie hebben;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie (BRK) bundelt de taken op het gebied van klimaatadaptatie en bodembeleid en de ruimtelijke impact daarvan. Als gevolg van klimaatverandering, de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek worden stad en platteland ingrijpend heringericht. In de directie Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie (BRK) wordt richting gegeven aan deze transities vanuit de kansen en randvoorwaarden van het water- en bodemsysteem. We werken aan een Nederland dat klimaatadaptief is ingericht en een gezonde bodemkwaliteit heeft. De Omgevingswet is daarbij het belangrijkste instrument. Dit brengen we ook in bij de gebiedsprocessen.

Afdeling Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert: het wordt warmer, natter, droger en de zeespiegel stijgt. Het weer is extremer: hittegolven nemen toe, regen- en hagelbuien zijn heviger, er is vaker storm en er zijn langere perioden van droogte. Hierdoor neemt de kans op schade toe. Daarom is het, naast het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie), belangrijk dat we ons aanpassen aan deze veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). In vrijwel alle economische en maatschappelijke sectoren zijn de effecten van klimaatverandering voelbaar en zichtbaar. De afdeling werkt aan klimaatadaptatie in drie teams. Elk team heeft een eigen zwaartepunt en werken tegelijkertijd nauw samen. In de afdeling werken we aan trajecten met de eigen afdeling, het DG Water en Bodem, het ministerie van IenW, de andere departementen, de andere overheden, en maatschappelijke partijen in de samenleving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!