Netherlands nationals: Themadeskundige water- en voedselzekerheid in Kigali

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kigali, Rwanda ūüá∑ūüáľ

 • Stand¬≠plaats: Kigali
 • Contractduur: 12 maanden, muo vast
 • Uren per week: 36
 • Maand¬≠salaris: ‚ā¨4.214 – ‚ā¨6.227
 • Salaris¬≠niveau: schaal 12
 • Niveau: Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied: Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Internationaal
 • Reageren voor: 17 april 
 • Vacaturenummer: 943
 • Plaatsingsdatum: 25 maart 2023
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij vanuit jouw deskundigheid bijdragen aan grotere veiligheid en stabiliteit in de Grote Merenregio? Water en voedselzekerheid zijn belangrijke SDG’s en thema’s in de nieuwe BHOS-nota en vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse Grote Meren Programma.

Als themadeskundige ben jij werkzaam op de ambassade in Kigali en verantwoordelijk voor het beleid en het portfoliobeheer op het gebied van ge√Įntegreerd waterbeheer, waterproductiviteit en voedselzekerheid. Als beleidsmedewerker water en voedselzekerheid (FNS) werk je met samen met collega‚Äôs in de Grote Merenregio (GMR) aan duurzaam beheer van land, water en andere natuurlijke hulpbronnen (bossen en ecosystemen) en het weerbaar maken van boer(inn)enhuishoudens. Zo draag je op directe en indirecte wijze bij aan de Nederlandse hoofddoelstelling: grotere veiligheid en stabiliteit in de regio. Je draagt (beleidsmatig) bij aan de uitvoering van ‚Äď en waar nodig ‚Äď het bijstellen van de meerjarenstrategie voor de Grote Merenregio.

Het regionale programma voor de Grote Meren draagt bij aan de stabiliteit in het oosten van de DRC en de bredere regio door de oorzaken van conflicten aan te pakken op verschillende thema’s.
Op de thema‚Äôs voedselzekerheid en water wordt ambitieus en ge√Įntegreerd ingezet met als doel om livelihoods van kleine voedselproducenten (m/v/j) en hun farming systems binnen lokale voedselsystemen te versterken en weerbaarder te maken. Hierbinnen spelen onder meer ge√Įntegreerd watermanagement, landrechten, vrouwenrechten, capaciteitsopbouw, bodemvruchtbaarheid, lokale en crossborder waardeketens, inclusiviteit en instituties een belangrijke rol. Belangrijke onderwerpen die niet alleen inspelen op lokale prioriteiten in Oost-Congo maar ook van belang zijn voor ontwikkeling in omliggende landen. Programmering in Oost-DRC vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met de posten in omliggende landen. Naast inzet op de thema‚Äôs voedselzekerheid en water wordt er binnen het GMP ook gewerkt aan de thema‚Äôs veiligheid en rechtsorde en sociale vooruitgang en zijn er programma‚Äôs gericht op conflictvrije mineralenwinning.

Naast je inzet in het Grote Merenprogramma, zul je ook (in beperkte mate) actief zijn in het bilaterale Rwandaprogramma. Vooral ter ondersteuning van (veelal centraal gefinancierde) water- en voedselzekerheidsactiviteiten en netwerken die bijdragen aan de landbouw-, water- en handelsagenda van Nederland.

De functie is uitdagend en interessant mede door de complexiteit van de politieke en technische dimensies van hulpbronnen (o.a. land en water) en als bron van velerlei conflicten. Je neemt een leidende rol in het ontwikkelen van meer flexibele nexus (humanitair, peace and development) programmering en donor coördinatie op het gebied van voedselzekerheid, water en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur een opleiding gericht op landbouw, ge√Įntegreerd waterbeheer, landinrichting en/of ruimtelijke ordening.
 • Je hebt ruime ervaring in ontwikkelingssamenwerking (OS) op het gebied van voedselzekerheid en waterbeheer. Bij voorkeur in (post-)conflictlanden en politiek complexe situaties.
 • Je hebt ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van OS programma‚Äôs en projecten.
 • Je hebt goede (mondelinge) beheersing van de Franse taal.
 • Je hebt kennis van/ervaring met multi-stakeholder benadering, adaptatie aan klimaatverandering, en conflict-sesitiviteit.
 • Je bent resultaatgericht en een creatieve out-of-the-boxdenker, en je bent bereid om gecalculeerde risico‚Äôs te nemen.
 • Je bent een verbinder en een echte teamspeler, en je laat je niet snel uit het veld slaan bij eventuele tegenslagen.
 • Je bent bereid regelmatig naar Oost-DRC te reizen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris¬≠niveau: schaal 12
 • Salaris¬≠omschrijving: Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Maand¬≠salaris: Min ‚ā¨4.214 ‚Äď Max. ‚ā¨6.227 (bruto)
 • Dienst¬≠verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract¬≠duur: 12 maanden, muo vast
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We vragen je te solliciteren via de button ‚Äėsolliciteren op externe site‚Äô.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in mei 2023.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ambassade Kigali is verantwoordelijk voor de bilaterale relatie met Rwanda. De bilaterale ontwikkelingsrelatie zal in 2023 zijn omgezet naar een handels- en investeringsrelatie. De post is tevens budgethouder voor het Grote Meren Programma ter grootte van ongeveer 32 mln euro per jaar. Dit regionale programma loopt ook na 2022 door.

Kigali is een veilige post met een aangenaam klimaat. De Nederlandse gemeenschap is aanzienlijk, van wie het grootste deel in Kigali woont. Er zijn diverse keuzes voor adequaat onderwijs, inclusief Nederlands NTC onderwijs.

De post telt 24 medewerkers, van wie 7 uitgezonden en 17 lokaal, verdeeld over de afdelingen beleid, bedrijfsvoering en consulair. Het regionale team bestaat momenteel uit twee uitgezonden medewerkers (de coördinator en deze functie), en een lokale medewerker. Dit team werkt nauw samen met andere beleidsstaf op de ambassade, evenals met diverse collega’s op ambassade Bujumbura, Kampala en Kinshasa. Gezien het belang van oost-Congo binnen het programma, is de samenwerking met het ambassadekantoor in Goma zeer nauw. Teamwerk is van groot belang voor de kwaliteit van de resultaten. De verantwoordelijkheden zijn afgebakend maar alle medewerkers denken mee in aanpalende beleidsterreinen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!