Netherlands nationals: Coördinerend beleidsmedewerker Water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.551 – €6.786
 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor: 22 maart Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer: IW DGWB 23-049
 • Plaatsingsdatum: 1 maart 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter. Denk aan het omgaan met extreme droogte en piekbuien, overstromingen en de waterkwaliteit. Dit vraagt om een integrale aanpak. De tijd dat we land en water naar onze hand zetten, zoals onze voorouders deden, is voorbij. We laten de randvoorwaarden vanuit water en bodem sturend worden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt hierin samen met andere departementen, provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties om Nederland te beschermen tegen overstromingen, te zorgen voor voldoende zoetwater, een goede waterkwaliteit en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het land. Bijvoorbeeld in het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water), het bestuurlijk overleg dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat tenminste viermaal per jaar voert met de bestuurders van de provincies, gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, de Regionale Bestuurlijke Overleggen, de Deltacommissaris, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het BO Water gaat over het brede waterdomein: waterveiligheid, waterkwantiteit, klimaatadaptatie en waterkwaliteit. Onderwerpen op de agenda zijn bevoorbeeld Water en Bodem Sturend, de Kaderrichtlijn Water, de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (die is opgericht na de watersnood van juli 2021 in Limburg) en de jaarlijkse vaststelling van het Deltaprogramma. Als secretaris van het BO Water heb je een belangrijke rol in het agenderen van strategisch belangrijke thema’s voor het waterbeleid, die vragen om bestuurlijke koersbepaling. Zo kun jij een bijdrage leveren aan de wateropgaven waarvoor we als Nederland gesteld staan.

Vanuit het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) is de coördinatie van de waterdebatten bij de afdeling Grote Wateren en Bestuur belegd. Deze debatten met de Tweede Kamer vinden tweemaal per jaar plaats. Samen met de teamcoördinator Bestuur en Waterschappen ben jij verantwoordelijk voor de voorbereiding van deze debatten en coördineer je dit voor het hele DG. Jij levert zo een belangrijke bijdrage aan het politieke debat over het Nederlandse waterbeleid.

Als coördinerend beleidsmedewerker Bestuur zet jij je passie voor het waterbeleid maximaal in. Jij bent de agendasettende strateeg voor het BO Water en je zet politiek-bestuurlijke vaardigheden optimaal in om het waterbeleid verder te brengen.

Wat ga je doen
Vanuit je brede rol als coördinerend beleidsmedewerker onderhoud je een netwerk over governance-vraagstukken in het waterdomein. Je evalueert of de in 2022 ingezette koerswijziging van het BO Water de gewenste veranderingen heeft gebracht, je volgt het maatschappelijk debat over de verantwoordelijkheidsverdeling en organisatie in het waterdomein en formuleert daarover eventueel beleid. Je organiseert thematische strategiesessies over nieuwe uitdagingen en organisatievraagstukken in het waterdomein.

Als secretaris van het BO Water ben jij de spil in het netwerk met een goed overzicht van de bestuurlijke vraagstuken die spelen binnen het waterdomein. Jij zorgt voor en stuurt op een goede inhoudelijke agenda, weet de verbinding te leggen tussen de verschilende vraagstukkende en voorziet de directeur, DG en bewindspersonen van heldere en samenhangende adviezen daarover. Vanuit overzicht van de belangrijke onderwerpen in het waterbeleid zorg jij ervoor dat je de agenda voor het BO Water actief mee bepaalt. Hierbij houd je ook de opgaven voor de middellange termijn in het oog, waarbij je actief stuurt op het juiste moment om de strategische discussie en het bestuurlijk gesprek over een onderwerp te voeren. Je onderhoudt hiervoor nauwe contacten met je collega’s binnen DGWB, maar ook met je counterparts bij de andere partijen van het BO Water. Jij bent daarnaast verantwoordelijk voor de voorbereiding van de ambtelijke voorportalen: het Directeurenoverleg Water, het gezamenlijk Directeurenoverleg Water en Bodem en het Programmateam Water. Van dit laatste overleg ben jij tevens voorzitter. Je doet dit niet alleen. De organisatorische taken van het secretariaat BO Water zijn bij een collega belegd zodat jij je optimaal kunt focussen op je strategische en adviserende rol.

Ook ben je er mede verantwoordelijk voor dat de waterdebatten die de Minister met de Tweede Kamer voert, vlekkeloos verlopen. Jij zorgt er samen met een coördinatieteam voor dat de Minister de Kamer voorafgaand aan het debat informeert over actuele ontwikkelingen, belangrijke beleidsthema’s en aangenomen moties en toezeggingen. Ook coördineer je op adequate wijze het dossier voor de Minister en borg je dat op de dag van het debat niets aan het toeval wordt overgelaten.

De exacte samenstelling van je takenpakket beweegt in overleg mee met de actualiteit, de urgentie van dossiers en jouw persoonlijke wensen. De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud bieden volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Hoe werken wij
Het team Bestuur en Waterschappen is onderdeel van de afdeling Grote Wateren en Bestuur (GWB). De afdeling bestaat daarnaast uit het team IJselmeergebied, Wadden, Zuidwestelijke Delta en PAGW. Het is een hecht team waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Waar nodig springen we bij op het dossier van een collega. Om het werk goed te kunnen verdelen, komen we iedere week bij elkaar en stemmen we de werkzaamheden van de week erop af. Daarnaast werken we zoveel mogelijk in duo’s om de kennis in het team te behouden. Vanwege onze coördinerende taken werken wij veel samen met collega’s binnen DGWB, de koepels, de staf van de Deltacommissaris en met de collega’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie, je collega’s en de belangrijkste stakeholders. Bovendien staat er buddy voor je klaar om je een fijne start te geven.

Functie-eisen

 • je hebt ervaring met de secretarisrol van een hoog bestuurlijk overleg;
 • je hebt ervaring met het verbinden van verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus en bent in staat de verbinding te leggen tussen ingewikkelde vraagstukken en deze te vertalen naar toegankelijke adviezen;
 • je bent strategisch, analytisch en kunt out of the box denken;
 • je neemt verantwoordelijkheid, coördineert en je hebt organisatietalent;
 • je bent politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsgericht en hebt ervaring met werken in een beleidsmatige omgeving in een relevant werkveld;
 • je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord als geschrift en met ervaring en gemak kun jij de pen vasthouden voor beleidsstukken en integrale advisering richting een DG of Minister.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Dankij je scherpe blik weet je feilloos de verbinding te leggen tussen verschillende vraagstukken, achterliggende problemen te benoemen én heldere en haalbare adviezen te geven. Je hebt ruime ervaring met het vormgeven en coördineren van beleidsprocessen. In je contacten met anderen voel je goed de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan. En als echte teamspeler en netwerker werk je vanuit de overtuiging dat je samen verder komt, met aantoonbare ervaring om verschillende niveaus (ambtelijk en bestuurlijk) te verbinden. Hierbij ga je graag recht op je doel en het gewenste resultaat af. Je hebt ervaring in het waterdomein of daar sterke affiniteit mee.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kan plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema, senior adviseur werving en selectie, via 06–25095127;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Anouk Verschuur, MT-lid directie Grote Wateren en Bestuur, via 06–52037815;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit en Grote Wateren stimuleert een duurzaam gebruik en inrichting van water in Nederland. De directie valt binnen het DG Water en Bodem. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren en andere binnenwateren is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Maar de watervoorziening en ecologische kwaliteit van het water staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater en drinkwater te beschermen. Voor de grote wateren (IJsselmeer, Wadden en Zuidwestelijke Delta) pakt de directie samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur en de besluitvorming van het waterbeheer.
Bij de directie WGW werken ruim 70 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

You ad could be here!