Netherlands nationals: Adviseur waterkwaliteit en stroomgebiedcoördinator

Rijkswaterstaat

Lelystad, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Lelystad
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week: 32 – 36
 • Maand­salaris: €3.503 – €5.343
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 13 maart 
 • Vacaturenummer: WVL-23-016
 • Plaatsingsdatum: 18 februari 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe mooi een rivier door een landschap meandert, zo verontreinigd kan die onder het wateroppervlak zijn. Jij werkt als adviseur waterkwaliteit en adjunct stroomgebiedcoördinator bij Rijkswaterstaat mee aan het verbeteren en waarborgen van de waterkwaliteit van rivieren en hun stroomgebied. Om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en op peil te houden, moet Nederland zich net als andere EU-lidstaten houden aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het organiseren en faciliteren van afstemming rondom de implementatie van de Europese KRW; dat is jouw kerntaak!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als secretaris van het Coördinatieteam Stroomgebieden Nederland (CSN) team bouw jij samen met collega’s een brug tussen rijk en regio voor KRW uitvoering en afstemming. Als secretaris van het RAO voorzittersoverleg (voorzitters van de Regionaal Ambtelijke KRW Overleggen) ben jij het aanspreekpunt voor de voorzitters van alle 5 de Nederlandse deelstroomgebieden (Maas, Schelde, Rijn-Noord en Eems, Rijn-Oost, Rijn-West).

Daarnaast ben je in het CSN team de adjunct-stroomgebiedcoördinator voor de regio Schelde. Voor de partijen in deze regio (bijvoorbeeld waterschappen) ben jij het aanspreekpunt daar waar het waterbeleid betreft. Je werkt nauw samen met de beleidskern van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB).

Met als doel te voldoen aan de eisen van de KRW in 2027 werk je in het CSN team aan een 3 sporen aanpak: de KRW uitvoering stimuleren, de balans van de Nederlandse waterkwaliteit opmaken in 2024 en voorbereiden op een goede verantwoording in 2027. Watervraagstukken stoppen niet bij grenzen. Jij verlegt je grenzen en werkt samen met ons aan stroomgebiedafstemming in de internationale riviercommissies. Zo vertegenwoordigen we Nederland als benedenstrooms land en zorgen we met alle bovenstroomse partners dat de waterkwaliteit in het gehele stroomgebied verbetert. Ook help je bij de afstemming voor waterkwaliteit vraagstukken in het Europese proces.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je bent een bruggenbouwer en wordt enthousiast van complexe waterkwaliteitvraagstukken. Je durft over grenzen te kijken en bij te dragen aan internationale stroomgebiedafstemming voor Schelde en Rijn. Samen werken we dagelijks aan het verbeteren van de Nederlandse waterkwaliteit. Als adjunct stroomgebiedcoördinator vertegenwoordig jij het Rijk in het Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO) Schelde. Deelname aan het RAO gebeurt in onderlinge afstemming met je collega’s binnen het CSN team en de collega’s bij directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB). Ook ben jij de ambtelijke ondersteuning voor de bestuurlijke deelnemer namens IenW in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Schelde waarbij je annoteert en afstemt met je regionale counterpart voor een zo goed mogelijke voorbereiding van het RBO. Naast deze ‘reguliere’ taken, ondersteun je DGWB op diverse zaken op het KRW-dossier. De huidige planperiode 2022-2027 is een belangrijke periode waarbij er veel politiek-bestuurlijke en media aandacht is voor de KRW. Komende jaren zijn de evaluatie van het dossier waterkwaliteit (2024) en de voorbereidingen voor de rapportage aan de Europese Commissie in 2027 belangrijke onderwerpen. Verder bereid je het RAO voorzittersoverleg voor en zorg je voor de verslaglegging.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent in staat om adequaat in een politieke en bestuurlijke context te werken. Je werkt nauw samen met andere kennis- en ketenpartners in Nederland en daarbuiten, en je zoekt actief de samenwerking op. Je onderhoudt je netwerk en betrekt hen actief in je werkzaamheden. Ontwikkelingen en belangen binnen en buiten de organisatie weet jij actief met elkaar te verbinden. Je bent goed op de hoogte van (of wil je graag verdiepen in) ontwikkelingen, zowel regionaal als rijksbreed en Europees, op het gebied van waterbeleid en direct aanpalende beleidsvelden, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Je werkzaamheden pak je op in een coördinerende rol waarbij je een goed overzicht hebt van de verschillende belangen van diverse waterbeherende partijen (waterschappen/provincies en verdragspartijen in internationale riviercommissies) en hoe deze belangen zich verhouden ten opzichte van het rijksbeleid.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel met Marjolein van Eerd, Senior adviseur waterkwaliteit en internationale afstemming, adjunct-stroomgebiedscoördinator Maas, via 06-11422139 of met Jeannette Plokker, afdelingshoofd, via 06-53426523. Zij staan je graag te woord.

Functie-eisen

 • je hebt een wo-diploma en beginnende werkervaring op het gebied van watermanagement, milieukunde, openbaar bestuur/politiek, chemie, biologie, waterkwaliteit of duurzaamheid;
 • je hebt affiniteit met water(kwaliteit), milieukwaliteit en/of leefomgeving vraagstukken;
 • je hebt aantoonbaar kennis van of ervaring met de KRW;
 • je hebt aantoonbaar een relevant waterkwaliteit netwerk landelijk en regionaal (waterschappen/provincies) of bent in staat dit snel op te bouwen;
 • je hebt affiniteit met de onderzoekswereld en internationale samenwerking;
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheiden (Nederlands, Engels en bij voorkeur ook Duits/Frans).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.503 – Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht, Lelystad of Rijswijk. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats midden maart 2023;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer
De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie, gebruiksfuncties (zwemwater, drinkwater, koelwater, recreatie en scheepvaart), emissies en verontreinigingsbronnen in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijftig medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development