Netherlands nationals: Beleidsmedewerker Rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €3.503 – â‚¬5.343
 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor: 27 februari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 23-016
 • Plaatsingsdatum: 4 februari 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rivieren zijn niet weg te denken uit ons Hollandse laagland. Maar ze stellen ons ook voor uitdagingen. Onder druk van klimaatverandering neemt de zorg om de waterveiligheid toe. De gebeurtenissen in Limburg vorig jaar zomer hebben dit onderstreept. Maar ook voor scheepvaart, natuur etc. zijn de rivieren van groot belang. Deze belangen komen samen en conflicteren soms met elkaar. Hiervoor zijn integrale oplossingen en stevige maatregelen nodig. Dit alles doen we samen met veel partijen. Provincies, Waterschappen, gemeenten en ook belangorganisaties en private partijen. Dit geeft een interessant maar complex speelveld. Binnen het rivierenteam, met als standplaats Den Haag, is een vacature voor beleidsmedewerker beschikbaar.

Toe- en afnemende rivierafvoeren en een stijgende zeespiegel. De veiligheidsopgave voor onze rivieren is enorm. Tegelijkertijd vragen andere belangen onze volle aandacht: de scheepvaart, de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van zoet water, natuur. En daarbij bieden de projecten mogelijkheden voor de regio voor bredere gebiedsontwikkeling en een impuls voor de regionale economie. Complexe vraagstukken liggen klaar voor het team rivieren. Als beleidsmedewerker bij het team rivieren bij de afdeling Rivieren en Deltafonds werk je aan complexe beleidsvraagstukken, het opzetten van een beleidsprogramma en integrale ruimtelijke projecten. Je zorgt dat we droge voeten houden langs de rivieren en dat de vraagstukken die spelen integraal worden benaderd en aangepakt.

Het team bestaat grofweg uit 2 onderdelen: het programma Integraal Riviermanagement dat interbestuurlijk en interdepartementaal is georganiseerd. Dit wordt geleid door een programmamanager IRM. Deze en de teamleden die zorgen voor de vormgeving van het programma IRM maken deel uit van het team rivieren. Daarnaast is er een onderdeel rivierprojecten (Maas en Rijntakken) verantwoordelijk voor MIRT-projecten met de nadruk op ruimte voor de rivier. Er is een nauwe samenwerking tussen de onderdelen op het gebied van inhoudelijke vraagstukken rondom de rivieren, IRM-pilotprojecten en de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, die is ingesteld naar aanleiding van het hoogwater in Limburg en die ook wordt getrokken vanuit dit team.

De focus van deze vacature ligt bij de ontwikkeling van het programma IRM en in mindere mate ook bij de concrete MIRT-projecten. Vind jij het interessant om met blik op de toekomst te bepalen wat er nu moet gebeuren? Wat leert het kennisprogramma Zeespiegelstijging ons voor de opgave in de rivieren? Welke kennisvragen moeten we daar prioritair oppakken? Mee te denken welke vervolgstappen er nodig zijn om van IRM een succesvol programma te maken? Ben jij vanuit een gedegen kennis van het riviersysteem in staat een kritische reflectie op de inhoudelijke onderzoeken uit te voeren? Opdrachtnemers, zowel marktpartijen als RWS, aan te sturen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat ga je doen
Je werkt in een dynamische beleidsomgeving. Het werk heeft raakvlakken met dossiers in andere programma’s en met andere afdelingen van de directie en onderdelen van het ministerie. Je werkt nauw samen met Rijkswaterstaat als beheerder van rivieren en kennisleverancier en krijgt veel te maken met regionale overheden en maatschappelijke organisaties. De dossiers staan vaak in de belangstelling van media en politiek.

Als beleidsmedewerker rivieren breng je kennis, inhoud en bestuur bij elkaar. Je helpt het programma op te bouwen, voert het contractmanagement uit en je staat aan het roer van tal van maatschappelijk belangrijke projecten, verkenningen en onderzoeken. Taken die wachten op jouw invulling zijn onder meer als contractmanager van IRM dat je de inkoop organiseert voor de verschillende opdrachten, van complexe langlopende inkoop tot inhuur. Vanuit deze rol denk je ook mee over de werkorganisatie van IRM vanaf het moment dat het IRM als Programma onder de Omgevingswet is vastgesteld (eind volgend jaar). Als onderdeel van het Kernteam IRM help je mee aan het bouwen aan dit programma. Daarnaast vervul je de rol van beleidsmatig opdrachtgever bij IRM projecten tijdens de MIRT Onderzoek en/of Verkenningsfase.

De exacte samenstelling van je takenpakket beweegt in overleg mee met de actualiteit, de urgentie van de dossiers en jouw persoonlijke wensen. De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud van de dossiers bieden volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • je hebt ervaring of affiniteit met contractmanagement of opdrachtgeverschap bij de overheid;
 • affiniteit met en kennis van het MIRT is een pre.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Je kunt goed organiseren en plannen en hebt ervaring met projectmatig werken. Je bent een stevige onderhandelingspartner, maar weet tegelijkertijd te verbinden. Je bent dan ook communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Tevens heb je een politiek-bestuurlijke antenne en gevoel voor organisatiestructuren. Daardoor ben je in staat om de standpunten van het ministerie en de directie op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement;

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.503 â€“ Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Rivieren en Zee (WRZ) bestaat uit de afdelingen Waterveiligheid, Rivieren en Deltafonds en Zee. Er werken circa 65 medewerkers bij de directie. De directie WRZ ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, geeft invulling aan de regiefunctie van de minister van IenW voor de ruimtelijke ordening van de Noordzee, het totstandbrengen van het programma IRM en de regie op de totstandkoming, monitoring en beheer van Deltafonds.
De vacature ligt formatief binnen de afdeling Rivieren en Deltafonds. Deze functie kent een sterke samenhang met de afdeling Waterveiligheid.

Afdeling Rivieren en Deltafonds
De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Programma Integraal Riviermanagement, het tot uitvoering laten komen van concrete rivierprojecten, opdrachtgeverschap van het hoogwaterbeschermingsprogramma en coördinatie van de financiering van het waterbeleid.
Het team Rivieren bestaat uit 8 personen. Er is een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. Dit team bestaat — net als de rest van de directie — uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Daarom is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Afdeling Waterveiligheid
De afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. De positionering van DGWB binnen het programma Integraal Riviermanagement valt binnen deze afdeling.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development