Netherlands nationals: Coördinerend Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.551 – €6.786
 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 23 februari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-477
 • Plaatsingsdatum: 2 februari 2023
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert: het wordt warmer, natter, droger en de zeespiegel stijgt. Het weer is extremer: hittegolven nemen toe, regen- en hagelbuien zijn heviger, er is vaker storm en er zijn langere perioden van droogte. Hierdoor neemt de kans op schade toe. Daarom is het, naast het tegengaan van klimaatverandering (klimaatmitigatie), belangrijk dat we ons aanpassen aan deze veranderende omstandigheden (klimaatadaptatie). In vrijwel alle economische en maatschappelijke sectoren zijn de effecten van klimaatverandering voelbaar en zichtbaar. Daarom is klimaatadaptatie in al die sectoren van belang. De strategie van het rijk is vastgelegd in Nationale Adaptatie Strategie. Het team Mainstreaming en Monitoring Klimaatadaptatie (in oprichting) staat aan de lat voor de nieuwe Nationale Adaptatie Strategie en de regionale doorwerking via het LIFE Programma Klimaatadaptatie, de verbinding met de Europese klimaatadaptatie strategie, de kennisagenda, de monitoring van klimaatadaptatie door het PBL en de doorwerking van de NAS in bepaalde sectoren (zoals mobiliteitsnetwerken, vitale functies en de financiële sector). Jij kunt hier als coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag sturen op de ontwikkelingen van de toekomst.

Wat ga je doen
Als teamcoördinator ben je onder meer verantwoordelijk voor de samenhang in het team Mainstreaming en Monitoring Klimaatadaptatie (ca 8 personen), heb je overzicht over de werkzaamheden van de teamleden en draag je bij aan een adequate verdeling van het werk. Ook zorg je voor strategische en tactische discussie op jouw terrein, ben je klankbord voor een aantal medewerkers en heb je een signalerende rol naar de manager en vervangt deze waar nodig. Je bent eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in het taakveld van het team en de praktische organisatie daarvan. Met het team en anderen binnen de directie ontwikkel je de strategie voor dit taakveld, geeft richting aan de uitvoering en verbindt dit met andere onderwerpen in het DG. Daarnaast verzorg je de voorbereiding van besluitvorming, adviseer je de minister en draag je bij aan Kamerbrieven.

Wat wordt jouw focuspunt
Naast je taken als teamcoördinator ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie (vanaf het voorjaar 2023 in verband met de pensionering van de huidige trekker). Dit is een Nederlands programma, dat wordt uitgevoerd met cofinanciering door de Europese Unie. Het programma loopt tot 2027 en omvat projecten en acties voor het versnellen van de uitvoering van klimaatadaptatie in Nederland. Het programma bestaat uit 20 regionale voorbeeldprojecten en een aantal dwarsdoorsnijdende acties (bijvoorbeeld bewustwording, integrale aanpak, monitoring en disseminatie van de opgedane kennis).
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de dwarsdoorsnijdende acties, die door de verschillende deelprojectleiders uit het cluster Klimaatadaptatie worden uitgevoerd. Je werkt intensief samen met een collega van het RIVM. Verder ben je verantwoordelijk voor de contacten met de Europese Commissie, en draag je de verantwoording voor het juist en rechtmatig inzetten van de beschikbare middelen (met ondersteuning van Bureau Brussel van RWS). Je onderhoudt de contacten met de LIFE IP partners.

Hoe werken wij
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen. Er is overlap voorzien met de huidige trekker van het programma, zodat er goede overdracht kan plaatsvinden.

Functie-eisen

 • je hebt ruime ervaring met het trekken van programma’s;
 • je hebt affiniteit met het thema klimaatadaptatie;
 • je bent een ervaren beleidsmedewerker. Je weet hoe de politiek werkt en kan daarin goed schakelen;
 • je bent in staat een strategie te ontwikkelen binnen de politieke omgeving en met veel stakeholders en kan dit goed verbinden met andere onderwerpen;
 • je kunt sturen zonder macht en bent zo een verbindende factor voor het team en de afdeling;
 • je bent in staat om richting te geven aan de werkzaamheden van het team en hebt oog voor de individuele behoeften van teamleden om hun werk invulling te kunnen geven.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • je bent verbindend richting de diversiteit aan stakeholders en bent in staat de samenwerking tussen de dossierhouders te versterken;
 • je voelt je thuis in de diverse settings van interdepartementale en interbestuurlijke overleggen en weet daarin effectief te opereren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development