Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker Deltaprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

 • Stand­plaats: Den Haag
 • Contractduur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week: 36
 • Maand­salaris: €4.092 – â‚¬6.045
 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Niveau: Master/doctoraal
 • Vakgebied: Natuur / milieu
 • Reageren voor: 2 januari 
 • Vacaturenummer: IW DGWB 22-330
 • Plaatsingsdatum: 19 november 2022
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Klimaatverandering raakt ook het Nederlandse waterbeheer. Denk aan extreme droogte, piekbuien en overstromingen. Om thema’s als waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie goed in te vullen, werken overheden in het Deltaprogramma samen aan het veilig en leefbaar houden van ons land. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ben jij hierbij de onmisbare coördinator. Vanuit Den Haag pak je de regie over onze inbreng en de afstemming met andere departementen.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker?
Je draagt bij aan het versnellen van de uitvoering van het Deltaprogramma en daarmee van de klimaatadaptatie. Vanuit de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur ben jij binnen ons directoraat-generaal Water en Bodem het eerste aanspreekpunt voor het Deltaprogramma. Je zorgt voor een goede afstemmingen tussen de programmamanagers van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Dit vormt input voor de contacten die je onderhoud met de staf van de Deltacommissaris. Je bent ook verantwoordelijk voor de interdepartementale afstemming, bijvoorbeeld bij het aanbieden van het Deltaprogramma aan de Ministerraad. Zo borg je een effectieve bijdrage van je directe collega’s, je directie, ons ministerie en andere departementen aan het Deltaprogramma.

Je bundelt de inbreng van je collega’s tot een consistent standpunt. Ook analyseer je of er, achter de vaak praktische en operationele agendapunten, sprake is van strategische vragen die moeten worden geagendeerd. Hierbij leg je steeds de verbinding tussen het Deltaprogramma en het waterbeleid. Je organiseert de blijvende betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders en borgt zo hun input. Steeds formuleer je de mogelijke vervolgaanpak binnen het programma. Uiteraard houd je hierbij rekening met de aanwezigheid van voldoende draagvlak.

Last but not least: in nauwe samenwerking met de staf van de Deltacommissaris, die het boegbeeld van het programma is, zie je erop toe je dat knelpunten in de uitvoering van het Deltaprogramma tijdig bestuurlijke aandacht krijgen. Bijvoorbeeld door onderwerpen te agenderen op het Bestuurlijk Overleg Water, het overleg tussen de minster en de belangrijkste stakeholders in het waterdomein. Je zorgt voor feedback naar partners en formuleert verbeteropties.

Wat wordt jouw focuspunt als senior beleidsmedewerker?
Het aanjagen van de uitvoering van het Deltaprogramma. Dat is jouw doel. Het ene moment vertegenwoordig je ons ministerie in overleggen met de partners van het Deltaprogramma. Het andere moment adviseer je de ambtelijke top en bewindslieden over het Deltaprogramma en stuur je op een tijdige en heldere beleidslijn daarbinnen. In je advisering focus je op de meer generieke vraagstukken rond het Deltaprogramma. Dit gaat bijvoorbeeld over de voortgang van het Deltaprogramma, de verhouding tussen de rol van de Minister en de Deltacommissaris, en de evaluatie van het Deltaprogramma (elke 5-7 jaar).

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Bovendien staat er buddy voor je klaar om je een fijne start te geven.

Functie-eisen

 • je hebt wo-niveau;
 • je hebt ervaring met werken in een beleidsmatige omgeving en in een relevant werkveld;
 • je hebt ervaring met het verbinden van verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus;
 • je bent in staat technisch ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar toegankelijke adviezen.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Dankij je scherpe blik benoem je feilloos de achterliggende problemen binnen vraagstukken Ă©n draag je heldere en haalbare oplossingsrichtingen aan. In je contacten met anderen voel je goed de onderliggende belangen, krachtenvelden en gevoeligheden aan. En als echte teamspeler en netwerker werk je vanuit de overtuiging dat je samen verder komt. Hierbij ga je graag recht op je doel en het gewenste resultaat af.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €4.092 â€“ Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Den Haag. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken Ă©n elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen;
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kan plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema, senior adviseur Werving en Selectie, via 06 – 25 09 51 27;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Melhat Kurt, MT-lid directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur, via 06 – 15 82 24 27;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij ontwikkelen we waterveiligheidsbeleid en houden we de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast:

 • verbeteren we de doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming rondom waterbeheer;
 • werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland;
 • steken we energie in kennisopbouw en de toepassing van innovaties, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water;
 • en verzorgen we de de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer. 

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft MSc in Water and Sustainable Development