Netherlands nationals: (Senior) Beleidsmedewerker drinkwater

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

De beschikbaarheid van voldoende veilig drinkwater is letterlijk van levensbelang. In Nederland lijkt die beschibaarheid een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. De toenemende vraag naar drinkwater en de klimaatverandering maken het steeds lastiger om bronnen te vinden van voldoende kwaliteit. Als beleidsmedewerker drinkwater bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag ligt er dan ook een uitdagende taak voor je in een (inter)nationaal werkveld.

Wat ga je doen
Allereerst treed je op als projectleider voor de implementatie van de Europese Drinkwaterrichtlijn. Deze Drinkwaterrichtlijn is onlangs herzien en waarborgt de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen in Europa.
Daarnaast ben je kartrekker van een aantal deelonderwerpen. Met het oog op de vermindering van de gezondheidsrisico’s moet ook het systeem voor materialen die in contact komen met drinkwater, zoals kranen en leidingen, worden aangepast. Denk hierbij aan nieuwe regelgeving en afspraken over markttoezicht. Tot slot draag je bij aan drinkwaternormstelling en denk je mee over vraagstukken die zich voordoen rondom de drinkwaterkwaliteit en leveringszekerheid. Je verzorgt de voorbereiding van besluitvorming, adviseert de minister en draagt bij aan Kamerbrieven over deze onderwerpen.
Natuurlijk doe je dit niet alleen. Zo pak je de implementatie van de Europese Drinkwaterrichtlijn in regelgeving, beleid en uitvoering op met collega’s uit het team Waterketen. Daarnaast werk je nauw samen met diverse partijen binnen en buiten ons ministerie. Denk aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en het RIVM. Bovendien opereer je in een breed nationaal en internationaal netwerk. Zo ben je het aanspreekpunt voor de Europese Commissie voor drinkwater en neem je deel aan Europese overleggen.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op al je vragen.

Functie-eisen

 • Je hebt ruime ervaring met beleidsadvisering en het werken met andere overheden.
 • Je hebt ervaring in het drinkwaterdomein of je hebt hier sterke affiniteit mee.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen
Een veelheid van praktische uitdagingen het hoofd bieden met een mix van beleidsmatige en juridische instrumenten; dat doe jij graag. Als deskundig gesprekspartner duid je probleemloos de technische aspecten van dossiers en vertaal je deze naar helder beleid. Samenwerken met andere partijen doe je graag. Hierbij heb je een open houding voor de diverse belangen, gevoeligheden en achtergronden en houd je tegelijkertijd waar nodig een rechte rug. En mede dankzij je goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen, ben je een echte teamplayer Ă©n een vaardig diplomatiek en internationaal netwerker.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 â€“ Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • Sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden via een online tool. Dit zal te zijner tijd worden afgestemd.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Bijvoorbeeld voor natuur en recreatie, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en verantwoord gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart.

Maar de watervoorziening, de ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op. Door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd. En de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen.

Bij onze directie werken we met ruim 80 collega’s, verspreid over drie afdelingen, aan deze opgaven. Jij bent in eerste instantie onderdeel van het team Chemische Waterkwaliteit. Omdat onze organisatie in beweging is, kan dit in de loop van het jaar veranderen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development