Local recruitment: Programmamanager aanpak grote wateren

Rijkswaterstaat

Utrecht, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

De overheid werkt met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) aan toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Dijken, dammen, peilbeheer en inpoldering maakten Nederland veilig en welvarend. Dat ging wel ten koste van de natuur in de rijkswateren. Veel kenmerkende soorten zijn verdwenen of staan onder druk. Daarom investeren de ministeries in de aanleg van leefgebied, herstel van ecologische verbindingen en de natuurlijke dynamiek in onze grote wateren. Ben jij de collega onder wiens leiding de uitvoering van dit programma de volgende fase in gaat? Solliciteer dan direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

 • je bent eindverantwoordelijk voor de programma brede activiteiten van de PAGW zoals het opstellen van streefbeelden, stuurt de uitvoering van het programma en het programmateam aan en bent zo het boegbeeld PAGW zowel binnen als buiten de PAGW organisatie (ambtelijk en bestuurlijk);
 • ook ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie en inrichting van het gehele programma. Je borgt de afstemming met de opdrachtgevers over zowel de afzonderlijke projecten als de programma brede activiteiten en bereidt de relevante bestuurlijke gremia voor;
 • in het projectteam heb je een centrale rol in het programma. Op dit moment werken circa 130 mensen aan het programma en dit aantal is groeiende. Je hebt oog voor wat er gebeurt buiten en vanuit het programmateam en weet dit te verbinden met elkaar;
 • je kunt goed opereren en strategisch schakelen in zowel de drie uitvoeringsorganisaties Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Staatsbosbeheer (SBB) en Rijkswaterstaat, de opdrachtgevende ministeries als belangenorganisaties zoals de terreinbeheerders, natuurorganisaties en de waterrecreatie.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
De taken van het programmateam waar je leiding aan geeft, zijn onder andere:

 • de afstemming met de opdrachtgevers: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de afspraken daarover vertalen in enerzijds besluiten van de stuurgroep PAGW en de ministers van IenW en LNV en anderzijds offertes en opdrachten. Daarbij heb je een scherp oog voor de afspraken over de financiering van zowel de projecten als de uitvoeringsorganisaties zelf;
 • bijdragen aan de voorbereiding van de begroting en de personele programmering, bewaken van de voortgang in de werkzaamheden, daarover rapporteren aan het management van zowel de opdrachtgevers als de uitvoeringsorganisaties;
 • het definiĂ«ren, organiseren en inrichten van projecten voor natuurherstel (voorverkenning, planstudie, aanleg, beheer en onderhoud) in de Rijkswateren;
 • het organiseren en uitvoeren van project overstijgende werkzaamheden zoals: opstellen van streefbeelden, monitoring en evaluatie van het doelbereik van de PAGW, kennisagenda en advisering over (gebieds)financiering;
 • omgevingsmanagement en communicatie; weten wat stakeholders willen en kunnen, hen informeren over doelen en projecten van de PAGW.

Wat wij aan jou waarderen
Als programmamanager ben je netwerker en coach bij uitstek. Je weet van alles wat en kan met iedereen over zijn of haar werkzaamheden een gesprek voeren. Verder kan jij ieders taak in een bredere context plaatsen en deze verbinden aan andere werkzaamheden in het programma. Je bent betrokken bij de mensen én de inhoud, maar laat ruimte aan de professional. Je hebt excellente politieke en bestuurlijke gevoeligheid. Vooruitdenken zit in je natuur: welke kansen liggen er? Wat moet er de komende tijd gebeuren en wat de komende jaren? Wat zijn de gevoeligheden en wat zijn de risico’s? Het grotere plaatje kan jij goed schetsen (in zowel woord als geschrift): wat is het doel, het vergezicht? Je bent zowel intern als extern het gezicht van de PAGW. Bovenal waarderen wij het dat je mensen inspireert en vertrouwen schept, zodat mensen kunnen en durven bij te dragen aan het team.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden.
Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Kees Wulffraat, de huidige programmamanager, via 06-11532407, of met Tobie Chamuleau, strategisch coördinator waterkwaliteit en natuur, via 06 11526464. Zij staan je graag te woord.

Functie-eisen

 • je hebt een wetenschappelijke opleiding gevolgd in bij voorkeur de richting van natuurwetenschap;
 • je hebt ervaring met programmaorganisaties en het projectmatig en adaptief inrichten hiervan en kennis van opdrachtgeving en opdrachtneming bij beleid- en uitvoeringsorganisaties;
 • je hebt ervaring met opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving en het omgaan met diverse (tegengestelde) belangen en stakeholders;
 • je kan goed samenwerken in een team en hebt daarbij ervaring met het aansturen van en ruimte geven aan professionals;
 • je hebt affiniteit met ecologie en natuur.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 â€“ Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht, Rijswijk of Lelystad. Bij Rijkswaterstaat werken we volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat we zoveel mogelijk thuis werken en maximaal de helft van de tijd op een Rijkswaterstaat kantoor of locatie als dit meerwaarde voor jou heeft;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Heb je dit liever online? De adviseur Werving en Selectie neemt contact met je op en inventariseert jouw wensen hierin. Meer informatie kun je terug vinden via de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkwaliteit en Natuurbeheer
De afdeling Waterkwaliteit en Natuurbeheer beschikt over diepgaande kennis en expertise van de waterkwaliteit, ecologie, gebruiksfuncties (zwemwater, drinkwater, koelwater, recreatie en scheepvaart), emissies en verontreinigingsbronnen in zowel zoete als zoute watersystemen. Met deze kennis ondersteunen we Rijkswaterstaat en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, en Economische Zaken en Klimaat bij onder meer de implementatie van de EU-kaderrichtlijnen Water en Marien en de beheerplannen Natura 2000. Ook dragen we bij aan vergunningverlening en monitoren we in grote watersystemen de effectiviteit van maatregelen, natuurcompensatie en andere ingrepen in het watermilieu. De afdeling bestaat uit ruim vijftig medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development