Twee Onderzoekers voor Project Schoon Water bij de Afdeling Antropologie

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam, Netherlands 🇳🇱

Faculteit/Dienst:  Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen

Opleidingsniveau:  Gepromoveerd

Functie type:  Wetenschappelijk Personeel

Sluitingsdatum:  30 september 2022

Vacaturenummer:  10345

Wij zijn op zoek naar twee bezielde, energieke, zowel praktisch als theoretisch geïnteresseerde onderzoekers voor een onderzoek naar schoon water.

De onderzoekers doen zelfstandig etnografisch onderzoek, werken samen, en publiceren in zowel het Engels als het Nederlands. 

Bij de afdeling Antropologie hebben we onderzoeksgeld verworven voor het onderzoeksproject Clean: an Inquiry into co-existing values in tension.

Waar het om gaat, heel in het kort: mensen die hun lichamen, kleren of keukens schoonmaken, vervuilen tegelijk het afvoerwater. Waterzuiveringsinstallaties onttrekken organisch materiaal aan dat water, maar laten tot nu toe allerlei andere vervuilende stoffen uitstromen naar rivieren en de zee. Dit onderzoek neemt dit soort ingewikkeldheden als uitgangspunt. Hoe worden in huishoudens en waterzuiveringsinstallaties in Nederland verschillende varianten van ‘schoon’ gediend, verwaarloosd of ondergraven? Wat faciliteert, en wat hindert, pogingen om verschillende soorten schoon tegelijk na te streven? Met het verkennen van deze vragen, hopen we iets te betekenen voor zowel praktijken van schoonmaken en schoonhouden, als theorieën over waarderen.

Wat ga je doen

Onderzoeker 1: Doet etnografisch onderzoek naar de manieren waarop huishoudens omgaan met de fricties tussen verschillende soorten schoon: hygiënisch schoon, esthetisch schoon en ecologisch schoon. Hoe belangrijk is, voor mensen die hun huis schoonmaken, de strijd tegen microben; hoeveel moeite wijden ze aan het mooi oppoetsen van hun aanrecht, douche, vloer, enzovoort; maken ze zich al dan niet zorgen om de vuiligheid die er in hun riolering verdwijnt; en hoe gaan ze ermee om dat het ene soort schoon het andere soms in de weg zit?

De onderzoeker:

 • stemt de precieze vraagstelling verder af met professionals in de waterzuivering;
 • doet zelf veldwerk;
 • geeft leiding aan onderzoeksassistenten die ook veldwerk doen;
 • maakt veldwerkaantekeningen die in het team gedeeld kunnen worden;
 • neemt deel aan teamoverleg;
 • schrijft eigen artikelen, alsook artikelen samen met andere leden van het team.

De ideale kandidaat voor deze positie:

 • is gepromoveerd antropoloog, socioloog of filosoof;
 • heeft aantoonbare vaardigheden in het interviewen van, en in de praktijk meekijken met, uiteenlopende mensen in alledaagse situaties.

Onderzoeker 2: Doet etnografisch onderzoek naar de manier waarop professionals en wetenschappelijk onderzoekers betrokken bij waterzuivering proberen om afvalwater schoner te maken dan op dit moment wettelijk vereist is. De wettelijke vereisten richten zich vooral op bacteriën, stikstof en fosfor. De verdergaande zorgen richten zich op zogenaamde micro-vervuilers – zoals micro-plastics en resten van medicijnen. Er zijn tal van initiatieven en onderzoeksprogramma’s die proberen deze micro-vervuilers aan te pakken. Welke strategieën volgen die, wat zijn hun mogelijkheidsvoorwaarden, op welke obstakels stuiten ze? En hoe gaan ze om met fricties tussen soorten schoon – bijvoorbeeld tussen hygiënisch en ecologisch schoon; of schoon water en schone lucht? 

De onderzoeker:

 • stemt de keuze voor casestudies af met professionals in de waterzuivering;
 • doet veldwerk, maakt aantekeningen die in het team gedeeld kunnen worden;
 • neemt deel aan teamoverleg;
 • schrijft eigen artikelen, alsook artikelen samen met andere leden van het team.  

De ideale kandidaat voor deze positie:

 • is gepromoveerd in het wetenschaps- en techniekonderzoek; of heeft een dubbele training, in zowel (a) een relevante natuurwetenschap (biologie, chemie of een variant hiervan) als (b) een sociale wetenschap of filosofie;
 • heeft aantoonbare vaardigheid in het analyseren van wetenschappelijke artikelen, het interviewen van professionals en wetenschappelijk onderzoekers, en het doen van veldwerk in laboratoria en/of waterzuiveringsinstallaties of vergelijkbare technische systemen.

Het onderzoeksproject als geheel heeft deels een praktische horizon: de zorg voor ecologisch gezien schoon water. Om daaraan ook werkelijk te kunnen bijdragen, werken we samen met waterzuiveringsprofessionals. Daarnaast heeft het onderzoek ook een theoretisch doel: het verrijken van Valuation Studies door middel van het analyseren van manieren waarop ‘waarden’ (anders gezegd soorten goed – en hier in het bijzonder soorten schoon) in de praktijk gediend worden, samengaan, botsen, elkaar ondermijnen en ga zo maar door.

Het team bestaat, naast de twee onderzoekers, uit een PI, Annemarie Mol, twee nog aan te nemen onderzoeksassistenten, en een promovenda die onderzoek doet naar de aan/afwezigheid van ecologisch-schoon in het ontwikkelen, marketen enz. van geneesmiddelen. Ook verwelkomen we wisselende studenten. Het team werkt samen met de andere leden van een wisselend clean collective in de vorm van gezamenlijke seminars en workshops. Ook nemen we deel aan seminars, workshops en leesgroepen van de afdeling Antropologie waarin we zijn ingebed. Bij al deze vormen van samenwerking spreken we Engels en  het grootste deel van onze publicaties is het Engels. Het veldwerk zal echter goeddeels in het Nederlands zijn, vandaar dat we zoeken naar Nederlands sprekende onderzoekers.

Wat bieden we jou

We bieden een contract van minimaal 30,4 (0,8 fte) en maximaal 38 (1 fte) per week. De beoogde begindatum is 1 december 2022, dan wel kort hierna. Het dienstverband is aanvankelijk voor de duur van één jaar. Bij een positieve evaluatie vindt er verlenging plaats met 18 maanden. Het UFO-profiel “onderzoeker 3” is van toepassing.

Afhankelijk van relevante werkervaring, bedraagt het bruto salaris minimaal €3974 en maximaal €5439 per maand op basis van volledige werktijd (38 uur per week), volgens salarisschaal 11. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Wat bieden we verder

 • een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden en volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling bij een inspirerende organisatie;
 • een enthousiast en warm team dat openstaat voor nieuwe collega’s;
 • een inspirerende academische en internationale werkomgeving in het hart van Amsterdam.

Over ons

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.


Vragen

Voor vragen over de functie of de afdeling kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

Sollicitatie

Pas je wat betreft opleiding en ervaring in het profiel en ben je geïnteresseerd in een van beide functies, dan zien we sollicitatie graag tegemoet, in de vorm van een enkele pdf met daarin:  

 1. een brief waarin staat wat je aanspreekt in het onderzoek, hoe jouw eerdere ervaringen je daarvoor kwalificeren, en eventuele andere relevante informatie;
 2. een CV, een lijst van publicaties, en de namen en email adressen van twee personen die je zouden willen aanbevelen (geen brieven!);
 3. een publicatie van je hand die een beeld geeft van jouw werkwijze en schrijfvaardigheden.

Je kunt via onderstaande link online solliciteren. De reactietermijn sluit op 30 september 2022. Sollicitaties die we na de reactietermijn ontvangen, die niet via de link worden verstuurd, of niet compleet zijn, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Wij stellen acquisitie niet op prijs


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development