Netherlands nationals: Stafadviseur Directoraat-Generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands đŸ‡łđŸ‡±

Functie­omschrijving

Het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) zorgt samen met anderen voor de bescherming van Nederland tegen hoogwater, voor een verantwoord (mede-) gebruik en ruimtelijke ordening van de zee en voor een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en blijvend kan voorzien in de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid als sturend fundament voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Als stafadviseur vanuit standplaats Den Haag draag je bij aan een veilig leefbaar en bereikbaar Nederland.

DGWB heeft een klein stafbureau onder leiding van de DG Secretaris (Eline Toes) met een Stafadviseur (deze vacature) en een Stafondersteuner. Het stafbureau ondersteunt en adviseert de directeur-generaal en het directieteam en werkt actief aan de doorontwikkeling van het DGWB. De stafadviseur is de spin in het web bij de verdere versterking van de interne organisatie en de strategische advisering van het DG en het directieteam.

Voor invulling van deze functie zoeken we een enthousiaste stafadviseur die zijn/haar tanden wil zetten in de coördinatie van planning, control en bedrijfsvoering taken en die met een scherp oog en soepele pen de DG en het DT adviseert.

Wat ga je doen

Als stafadviseur ben je verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van een breed takenpakket voor de gehele DG. Je organiseert en ondersteunt reguliere concernsturing processen en andere bedrijfsvoering aangelegenheden voor het DG. Denk hierbij aan het opstellen van het jaarplan van het DG en de bijbehorende voortgangsrapportages en het uitlijnen van dit proces met de directies en afdelingen. Samen met je collega’s werk je aan een soepel verloop van de bestuurlijke en politieke processen van DGWB. Zo werk je mee aan de voorbereiding van debatten in de Kamer en de begrotingsbehandeling. Je bent een verbindende schakel tussen de bedrijfsvoeringadviseurs van het DG en organiseert het reguliere overleg van de DG secretaris met het Integraal Klantteam en de directiesecretarissen bij DGWB. Verder verzorg je annotaties voor de (plaatsvervangend) dg op het gebied ten behoeve van de reguliere overleggen zoals de wekelijkse Bestuursraad en maandelijks Strategisch Bedrijfsvoeringsberaad.

Het DG heeft een stevige ambitie op het gebied van structuur en planmatig werken. Van de Stafadviseur wordt verwacht dat je de hiergenoemde Ă©n andere interne werkprocessen tegen het licht gaat houden en samen met anderen verbeteringen initieert en implementeert.

Naast de genoemde werkzaamheden ben je de vaste sparringpartner en waarnemer voor de DG-secretaris en voor delen van het takenpakket van de beleidsondersteuner van het stafbureau. Je draagt vanuit de Staf bij aan diverse IenW- en Rijksbrede trajecten zoals het Programma Open Overheid, het hybride werken en je werkt aan de doorvertaling binnen het DG. Daarnaast ben je ook zelf verantwoordelijk voor een aantal projecten; zoals het ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers bij het DG en de transitie van de DGWB omgeving op het intranet.

Tot slot opereer je als een paar extra ogen en oren van de dg binnen de organisatie: je bent goed op de hoogte van wat er speelt en zet dit om in signalen en praktische voorstellen richting de DG-secretaris en het DG.

De DG-secretaris, de stafadviseur en de stafondersteuner zijn een hecht team, werken nauw samen en komen in goed overleg tot een effectieve verdeling van de dagelijkse werkzaamheden.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten als Stafadviseur

Als Stafadviseur ben je in staat verschillende taken tegelijkertijd op te pakken op het gebied van bedrijfsvoering, planning en control en strategie. Je focuspunten zijn het verbeteren en door ontwikkelen van de planning en control cyclus binnen IenW, het versterken de resultaten en werkprocessen rondom de PIOFACH functies en de verbetering van de samenhang binnen de organisatie. DGWB is een groeiende organisatie en bevindt zich in een organisatie ontwikkeling traject. Het goed implementeren en laten landen van de nieuwe organisatie loopt als een rode draad door de werkzaamheden van de Stafadviseur.

Past dit bij jou? Dan is de functie van stafadviseur DGWB iets voor jou!

Functie-eisen

 • Kennis van en ervaring met bestuurlijke/politieke procesvoering en/of bedrijfsvoering;
 • Ervaring met procesverbetering & projectmatig werken;
 • Ervaring met planning & control.
 • Je beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden. Je bent in staat om de door anderen geleverde input tot Ă©Ă©n lopende en aansprekende tekst te vormen.

Daarnaast herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Er is altijd werk bij de Staf en dikwijls meer dan waar tijd voor is. Je bent dan ook goed in staat om te plannen, te organiseren, overzicht te houden en weet prioriteiten te stellen. Je bent pro-actief, zorgt dat zaken gedaan worden, stelt concrete doelen en acties voor jezelf Ă©n anderen. En bewaakt hierbij de gewenste tijd- en kwaliteitstandaarden.
 • Je weet snel tot de kern van de zaak door te dringen, je maakt goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en behoudt het overzicht. Je adviezen getuigen daarvan. Bovendien ben je in staat snel ontbrekende informatie te signaleren en concrete informatievragen uit te zetten bij collega’s.
 • Als teamplayer ben je gemotiveerd om in fijne samenwerking met je directe collega’s van het Stafbureau, in het team van directiesecretarissen Ă©n met de beleidsdirecties en de bedrijfsvoering- en stafdiensten goede resultaten te behalen. Plezier in het werk is voor jou van belang!
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust. Je hebt goed gevoel voor de relaties en de organisatorische verhoudingen. En stemt tijdig af en opereert in goed overleg met de collega’s die bijdragen aan jouw eindresultaat. Je opereert pro-actief, doortastend en zorgvuldig.
 • Zowel binnen als buiten de organisatie ben jij een netwerker, maak je verbindingen, ben je makkelijk in staat contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast kun jij je netwerk doeltreffend inzetten op het juiste moment.

Kortom, als Stafadviseur ben jij een echte duizendpoot die alle ballen hoog weet te houden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11
 • Maand­salarisMin €3.344 â€“ Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duurContract van twee jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De Stafadviseur werkt i.i.g. op de vrijdag (i.v.m. waarneming DG secretaris).
 • Binnen DGWB vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft om die reden onze aandacht.
 • Interne sollicitanten met een vaste aanstelling behouden dit recht.
 • Gezien de zomerperiode staat deze vacature langer gepubliceerd dan gebruikelijk, uitnodiging voor gesprek komt niet voor week 34.
 • De (eerste) gespreksronde vindt plaats in week 35.
 • Voor Rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.
 • De sollicitatiegesprekken zullen mogelijk plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af.
 • Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED