Netherlands nationals: Kennis en Communicatie Adviseur (Partners voor Water)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Utrecht, Netherlands šŸ‡³šŸ‡±

The Hague, Netherlands šŸ‡³šŸ‡±

Assen, Netherlands šŸ‡³šŸ‡±

Zwolle, Netherlands šŸ‡³šŸ‡±

Roermond, Netherlands šŸ‡³šŸ‡±

FunctieĀ­omschrijving

Kennis opbouwen en delen

Als Kennis en Communicatie Adviseur heb jij als doel het beter inzetbaar maken van de beschikbare (interne en externe) kennis en informatie voor het Partners voor Water 2022-2027 programma, als onderdeel van het team Mondiale Vraagstukken Water.

Binnen het programma ben je verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de component ā€˜kennisopbouw en kennisdelingā€™ en de coƶrdinatie van de component ā€˜communicatie en promotieā€™ van het programma Partners voor Water. Deze is gericht op communicatie en de promotie van Nederland als ā€˜Centre of Excellenceā€™ op het gebied van water.

Jouw taak binnen het programma is het organiseren, coƶrdineren en communiceren van de (voor onze dienstverlening relevante) kennis, informatie en ā€˜best practicesā€™. Deze kennis wordt opgebouwd door de projectadviseurs binnen het programma en in de interdepartementale teams. Door de samenwerking met hen zal de intern aanwezige en binnen het programma opgebouwde kennis en ervaring, optimaal worden benut en uitgebouwd.

Ook moet de uitwisseling binnen RVO, met externe partners in Nederland en internationaal worden opgezet . Hierbij draag je bij aan een verbeterde positionering van het programma en faciliteer je een effectief en efficiƫnt (her)gebruik van kennis binnen de organisatie. Kennis(opbouw) deel je en stem je af met andere kennisadviseurs binnen RVO.

Je coƶrdineert tevens de component ā€˜communicatie en promotieā€™ en je draagt bij aan het leveren van relevante informatie/kennis aan de activiteiten van deze component van Partners voor Water. Je bent de kern tussen de inhoudelijke Partners voor Water componenten binnen RVO en de externe partij die de communicatie en promotie activiteiten voor het programma uitvoert, onder leiding van de programmacoƶrdinator Partners voor Water.

Wat ga je doen?
Binnen het programma Partners voor Water 2022-2027 houd jij je bezig met de uitvoering van de ontwikkeling van interne kennisdeling en kennisopbouw en je coordineert de communicatie en promotie component van het programma waar je ook content creert, samen met de externe opdrachtnemer en Directie Klant Advies en Informatie(KAI) van RVO. Kennis opbouw en kennis delen is nieuw voor het programma.

 • Je coƶrdineert en organiseert het totale proces van kennisvergaring en -structurering tot kennisontsluiting en (her-)gebruik en delen, zowel intern bij RVO als extern (nationaal en internationaal)
 • Je draagt bij aan de doorontwikkeling van bestaand communicatie instrumentarium en een effectieve en dynamische communicatie en promotie voor het programma
 • Samen met de projectadviseurs van Partners voor Water draag je zorg voor de creatie van effectief herbruikbare kennis en informatie, onder andere ten behoeve van externe communicatie van het programma en integreren ervan binnen de deelcomponent Promotie van Nederland als Centre of Excellence.
 • Je zorgt voor een goede aansluiting op de bestaande informatie systemen, adviseert over kennis management gerelateerde vraagstukken en verbeterkansen en implementeert deze mede.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor de externe opdrachtnemer voor de uitvoering van de Promotie en Communicatie component en coƶrdineert hun uitvoering.
 • Je ondersteunt en draagt bij aan het creĆ«ren van content
 • Je werkt nauw samen met de externe opdrachtnemer en Directie Klant Advies en Informatie (KAI) van RVO.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur richting Communicatie/Informatie & Kennismanagement of gelijksoortig.
 • Relevante werkervaring, bij voorkeur in ontwikkeling van kennismanagement en kennisdeling binnen grote organisaties, met externe communicatie en promotie.
 • Ervaring in coƶrdinatie, strategische advisering en projectmanagement is vereist.
 • Ervaring met het opbouwen van kennismanagement systemen relevant voor verschillende doelgroepen/gebruikers.
 • Ervaring met de rol van gedelegeerd opdrachtgeverschap van extern ingehuurde organisaties werkzaam binnen het programma.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Ervaring in of affiniteit met de water sector is een prĆ©.
 • Ervaring met internationaal werken is een prĆ©.

Competenties:

 • Organisatie- en publiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardig
 • Procesgericht
 • Standvastig
 • Sterk analytisch vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

ArbeidsĀ­voorwaarden

 • SalarisĀ­niveau schaal 11, schaal 12
 • MaandĀ­salaris Min ā‚¬3.344 ā€“ Max. ā‚¬5.825 (bruto)
 • DienstĀ­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • ContractĀ­duur 1 jaar (met uitzicht op verlenging)
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsĀ­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ā€˜hybride werkenā€™. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 2 dagen per week zijn.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Internationale Ontwikkeling voert diverse programmaā€™s en regelingen uit voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS).
Deze instrumenten zijn gericht op het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.
Het taakgebied van Internationale Ontwikkeling omvat verschillende opdrachten:

 • Opdrachten waarin het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden centraal staat. Dit doen we door met Nederlandse kennis en kunde de lokale private sector te versterken en het ondernemingsklimaat te verbeteren.
 • Opdrachten waarbij Nederlandse kennis en kunde wordt ingezet om mondiale vraagstukken op te lossen op het gebied van bijvoorbeeld water, klimaat en energie, en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programmaā€™s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED