Local recruitment: Adviseur scheepvaart en rivieren

Rijkswaterstaat

Utrecht, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Klimaatverandering en bodemerosie op de rivieren zijn grote uitdagingen voor het hoofdvaarwegennet en de scheepvaart. Ze vragen om systeemingrepen in zowel het hoofdwatersysteem als het hoofdvaarwegennet met een goede wisselwerking tussen de belangen van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling, zoetwaterverdeling en de belangen van de binnenvaart. Ben jij de adviseur die hierin gaat bijdragen? Solliciteer dan direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Samen met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan onderzoek en oplossingen. Dit alles in het licht van de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur waar Rijkswaterstaat de komende jaren aan werkt. Als ervaren adviseur scheepvaart en rivieren ben jij de regisseur die ervoor zorgt dat kennis en kunde beschikbaar zijn voor deze omvangrijke en complexe puzzel.

Jij draagt bij aan advisering, kennisontwikkeling en -borging en zorgt er proactief voor dat de juiste input op het juiste moment wordt ingebracht. Vaak is toetsing vanuit scheepvaart nodig om aan oplossingen te werken die de scheepvaart niet hinderen of om te zorgen voor compensatie/mitigatie. Naast inhoudelijke uitdagingen spelen er doorgaans ook grote politieke en maatschappelijke/economische belangen mee. Jij verbindt partijen en bent schakel in het netwerk. Je zorgt voor focus en prioritering, agendeert en geeft richting.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij werkt samen met betrokken spelers bij de beleidskern, kennis- en opleidingsinstellingen, mede-overheden, de scheepvaartsector en marktpartijen. Daarnaast draag je bij aan een goede afstemming binnen de verschillende relevante organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Jij stemt af met de betrokkenen en zorgt voor een goede borging van de afspraken in richtlijnen en kaders. Met passie richt jij je op het ontwikkelen en het delen van kennis.

Wat wij aan jou waarderen
Nieuwsgierig en leergierig: dat ben jij. Een gespreid bedje is voor jou dan ook niet nodig. Als echte netwerker werk je graag en goed samen, en vind je het leuk om je kennis over te dragen. Dankzij je overtuigingskracht en enthousiasme neem je anderen mee in jouw standpunten. Hierbij houd je uiteraard rekening met de (in)formele regels, verschillende posities en ontwikkelingen binnen de organisatie. Je bent in staat om, samen met anderen, nieuwe en lopende onderwerpen op de juiste tafel te agenderen en verder te brengen. Je bent een echte netwerker, hebt overtuigingskracht en kunt anderen motiveren en verbinden.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app op 8 of 9 augustus met Monique Nelissen, afdelingshoofd Synchromodaal Vervoer en Scheepvaart, via 06-11332451. Zij staat je graag te woord.

Functie-eisen

 • je hebt een wo-diploma op het gebied van infrastructuur, scheepvaart en vaarwegen, verkeer en vervoer over water of rivierkunde;
 • je hebt aantoonbare ervaring in (inter)departementale en (inter)nationale trajecten en bent in staat om daarover op een strategisch niveau te adviseren;
 • je hebt ervaring met innovatieprocessen, beleidsontwikkeling en het inrichten en implementeren van processen en affiniteit met de processen rondom kennis en netwerkkwaliteit;
 • je het aantoonbaar ervaring in het aansturen van meerdere processen, projecten en programma’s en weet daarbij het betrokken team zowel inhoudelijk als persoonlijk te verbinden;
 • je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13
 • Maand­salaris: Min €4.367 â€“ Max. €6.547 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Utrecht of Rijswijk. Bij Rijkswaterstaat werken we volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat we zoveel mogelijk thuis werken en maximaal de helft van de tijd op een Rijkswaterstaat kantoor of locatie als dit meerwaarde voor jou heeft;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Heb je dit liever online? De adviseur Werving en Selectie neemt contact met je op en inventariseert jouw wensen hierin. Meer informatie kun je terug vinden via de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Synchromodaal Vervoer en Scheepvaart
De afdeling Synchromodaal Vervoer en Scheepvaart creëert de optimale bereikbaarheid en kwaliteit van de infrastructurele netwerken. We maken daarbij een goede afweging tussen de modaliteiten weg, spoor en water, in een internationale context. Daarnaast vormen we de schakel tussen de beleidsdoelen en het werk van Rijkswaterstaat, en dragen we bij aan de uitvoering en de netwerkbeheervisie. We werken vanuit de driehoek bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid aan strategische toekomstgerichte vraagstukken. Dit doen we voornamelijk voor de processen verkeers- en watermanagement, aanleg en onderhoud en informatievoorziening. En voor het proces kennis en netwerkkwaliteit.

De kerntaken van onze afdeling liggen in de kennisgebieden synchromodaal goederenvervoer, scheepvaart, vaarwegontwerp en vaarweginrichting. We zijn verantwoordelijk voor kaderontwikkeling en -beheer en voor beleidsadvisering en -ondersteuning. Onze afdeling bestaat uit ruim twintig medewerkers. Allemaal gepassioneerde collega’s die kennis en kennisontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan. We staan altijd klaar voor elkaar en de onderlinge sfeer is goed. De (online) koffiemomenten die regelmatig plaatsvinden, zijn daarvan een goed voorbeeld.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED