Netherlands nationals: Plaatsvervangend sectorhoofd Water, landbouw en Voedsel (WLV)

The Hague, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Hier verbindt de sector Water, Landbouw, Voedsel de beleids- en onderzoeksthema’s rond verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en integraal waterbeheer met aangrenzende thema’s, zowel op nationale, Europese als mondiale schaal.

Voor de sector Water, Landbouw en Voedsel van het Planbureau voor de Leefomgeving zoeken we een plaatsvervangend sectorhoofd. Deze sector houdt zich bezig met het verbinden van de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel, zowel op nationale als op Europese en mondiale schaal, en legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Samen met het sectorhoofd stuur je de sector aan vanuit de inhoudelijke missie. Die aansturing betreft het hele spectrum tussen de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer en de langjarige strategische ontwikkeling. Je werkt mee aan de strategische positionering van de sector binnen het PBL en in de buitenwereld. Daarbij heb je een scherp oog voor de afstemming tussen en ontwikkeling van de diverse disciplines binnen de sector. Je bent een teamspeler en benadrukt het belang van samenwerken. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen en toekomst van de sector voor ogen. Als plaatsvervangend sectorhoofd ben je onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team (financiën en HRM). Je takenpakket is veelzijdig:

  • Je analyseert relevante (inter)nationale wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen;
  • Je formuleert en initieert nieuwe wetenschappelijke en strategische onderzoeksvragen en vertaalt beleidsvragen naar onderzoeksprogrammering;
  • Je coacht inhoudelijk en procesmatig de projectleiders en beoordeelt de conceptrapporten op inhoudelijke, analytische en conceptuele kwaliteit, consistentie, beleidsmatige relevantie en presentatie;
  •  Je leidt en coördineert eigen projecten en/of programma’s, al dan niet sectoroverstijgend;
  • Je bevordert een goede samenwerking en afstemming met andere sectoren;
  • Je geeft mede leiding aan de sector; begeleiding van medewerkers bij onderzoek werkzaamheden, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding van veranderingen in werkproces en -gedrag;
  • Je vervangt het sectorhoofd bij interne en externe overleggen en bijeenkomsten.

    Je draagt als plaatsvervangend sectorhoofd actief bij aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat doe je in een enthousiasmerende werkomgeving met veel internationale contacten en ruime opleidingsfaciliteiten.