Local recruitment: Inspecteur waterkwaliteit/BRZO

Rijkswaterstaat

Rotterdam, Netherlands 🇳🇱

Inspecteur waterkwaliteit/BRZO

Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Daarom treffen we bij Rijkswaterstaat tal van maatregelen. Om te zorgen dat de Rijkswateren in Nederland aan de hoogste normen blijven voldoen is deskundige en strikte handhaving van de regels onmisbaar. Als inspecteur waterkwaliteit/BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) ga jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Heb jij hart voor het milieu? En wil je bijdragen aan gezond en schoon water in onze rivieren en kanalen? Dan ben jij helemaal op je plek als inspecteur waterkwaliteit/BRZO!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als inspecteur waterkwaliteit zorg jij ervoor dat bedrijven, particulieren en andere overheden waterlozingen naar het oppervlaktewater volgens de geldende wet- en regelgeving doen. Dit doe je samen met je collega toezichthouders en inspecteurs voor de regio West-Nederland Zuid. Je handelt meldingen af, maakt risicoanalyses van bedrijven, analyseert en beoordeelt metingen en rapportages. Wanneer je overtredingen constateert beoordeel je samen met je collega inspecteurs of en welke sancties nodig zijn. Vervolgens voer je die uit. Je gebruikt daarbij je expertise van procestechniek, waterzuiveringen en de bijbehorende wettelijke kaders. Hierbij werk je nauw samen met juridische collega’s, vergunningverleners en de toezichthouders die de metingen doen.

In je rol als BRZO-inspecteur voer je in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen samen met inspecteurs van omgevingsdienst DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam, Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de Waterschappen, toezicht uit bij BRZO-bedrijven. Jouw rol is daarbij gericht op het voorkomen en beperken van milieuschade door onvoorziene lozingen naar het oppervlaktewater als gevolg van zware ongevallen bij bedrijven. Je werkzaamheden zijn onder andere het beoordelen van Milieu Risico Analyses, het uitvoeren van inspecties en het leveren van ‘waterkwaliteit’ adviezen aan DCMR. Je zorgt uiteraard dat inspectieresultaten in de juiste systemen worden opgeslagen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Dankzij je sterke communicatieve vaardigheden creëer je probleemloos verbindingen met collega’s en stakeholders. Je maakt gemeenschappelijke belangen duidelijk en staat open voor nieuwe ideeën. Het naleefgedrag van bedrijven verbeteren: dat is waar jij naar streeft. Je zet je proactief in voor de ontwikkeling en verbetering van toezicht en handhaving op je eigen afdeling en binnen Rijkswaterstaat als geheel. Dit doe je door het aandragen en doorvoeren van verbeteringen en creatieve maatregelen waarmee je de naleving van bedrijven optimaliseert.
Je levert een directe bijdrage aan jouw leefomgeving op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. Je komt in een afwisselende functie terecht bij een organisatie die vaak in het nieuws is. Daarom is het van belang dat je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en diverse belangen weet te behartigen. Je krijgt de ruimte om je talenten optimaal in te zetten en daarmee het verschil te maken.

Wat wij aan jou waarderen
Als inspecteur waterkwaliteit/BRZO ben je zelfstandig, proactief en initiatiefrijk. Je kunt goed plannen en organiseren, bent analytisch, en communicatief sterk. Je bent deskundig op je vakgebied (of kan je daar snel toe ontwikkelen), en legt graag verbindingen met collega’s op de afdeling en met andere inspectiediensten.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van het werk voordat je gaat solliciteren? Of ben je erg nieuwsgierig naar hoe deze baan er in de praktijk uitziet? Maak dan vrijblijvend kennis met een mogelijk toekomstige collega: Michael de Gunst, BRZO coördinator van het landelijke team, 06-50166451.

Vacaturenummer: WNZ-22-014

Functie-eisen

  • je hebt een hbo- of wo-diploma, bijvoorbeeld in de richting procestechniek, chemische techniek of milieukunde;
  • je hebt kennis van procestechniek, (afval)waterzuiveringen en auditmethodes;
  • je hebt kennis van en/of ervaring met de Waterwet, de Wet milieubeheer en andere voor waterkwaliteit relevante wet- en regelgeving, of bent bereid de vereiste opleidingen te volgen;
  • je hebt relevante vaktechnische kennis van en/of ervaring met het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) of bent bereid de vereiste opleidingen te volgen.

Arbeidsvoorwaarden

SalarisniveauSchaal 10
SalarisMin €2811 – Max €4519 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
DienstverbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week32
Maximaal aantal uur per week36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

  • graag ontvangen wij naast je CV, een korte motivatie;
  • je standplaats is Rotterdam. Bij Rijkswaterstaat werken we volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat we zoveel mogelijk thuis werken en maximaal de helft van de tijd op een Rijkswaterstaat kantoor of locatie als dit meerwaarde voor jou heeft;
  • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op een nog nader te bepalen moment;
  • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Heb je dit liever online? De adviseur Werving en Selectie neemt contact met je op en inventariseert jouw wensen hierin. Meer informatie kun je terug vinden via de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Handhaving
De afdeling Handhaving richt zich op het toezicht en de handhaving van water, beheer- en nautische wetgeving. We borgen en verbeteren de naleving van voorschriften en dus de kwaliteit, kwantiteit en het veilig gebruik en beheer van de netwerken. Handhaving beoordeelt vergunningen en meldingen op handhaafbaarheid en voeren risico gestuurd toezicht uit, vanaf land en water en vanuit de lucht. Het toezicht richt zich op een zeer grote variatie aan toezicht gebieden en sectoren/bedrijven. Het uitgevoerde toezicht is transparant en navolgbaar. Daar waar nodig treden wij bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk op.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED