Netherlands nationals: Stage internationale samenwerking klimaatadaptatie en water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Samen met het team Klimaatadaptatie en Water Internationaal de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties een extra impuls geven. Die uitdaging ga je aan in deze stage bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag.

Binnen het ministerie werken we aan verschillende producten in het licht van de VN Waterconferentie 2023 om de Sustainable Development Goals (SGD) 2030 versneld te halen. Jouw team Klimaatadaptatie en Water Internationaal (KAWI) richt zich op het 3-lagenmodel waarmee we politiek, wetenschap en uitvoering dichter bij elkaar brengen. Dit zijn respectievelijk de Champions Group onder leiding van de minister Infrastructuur en Waterstaat (de politieke laag), een internationaal panel voor delta’s en kustgebieden (de wetenschappelijke laag) en een kennisnetwerklaag voor de koppeling met het internationale netwerk.

Jij maakt samen met het team het 3-lagenmodel werkbaar, zodat we na de zomer actief de voorbereidingen kunnen treffen voor een ambitieuze VN Waterconferentie 2023 (en de opvolging van de conferentie). Het opzetten van deze drie lagen vraagt om diverse verdere uitwerkingen en adviesoverleggen met de watersector. Daarbij ligt het accent op het operationeel maken van de Champions Group, het politieke platform van (buitenlandse) bewindspersonen die op het thema klimaatadaptatie en water willen bijdragen aan de versterking van klimaatweerbaarheid, waterveiligheid en waterzekerheid in delta’s en kustgebieden.

Een stageplek dus waarmee we je een mooie kans bieden om het diverse werk binnen ons ministerie te leren kennen. Werk waarin beleid, maatschappelijke uitdagingen en instrumentarium centraal staan. Natuurlijk krijg je ook de ruimte om een eigen scriptie te schijven. Bij voorkeur kies je hiervoor een thema dat aansluit op publiek-private samenwerking. Of op bijvoorbeeld de manier waarop we de SDG-agenda voor klimaatadaptatie en watermanagement kunnen versnellen.

Functie-eisen

  • Je hebt affiniteit met de thema’s klimaat, water en milieu, met het klimaatverdrag en met de SDG 2030-agenda.
  • Je kunt informatiesystemen inrichten en proces- en stukkenstromen verwerken en hebt daarbij oog voor detail.
  • Je kunt goed samenwerken en vlot schakelen tussen verschillende opdrachten.
  • Je werkt met enthousiasme en positieve energie, steekt graag je handen uit de mouwen en denkt in oplossingen.
  • Je werkt verbindend, wilt anderen ontzorgen, pakt op en over en zorgt dat alles op rolletjes loopt.
  • Je zorgt graag voor overzicht en vindt tijdigheid belangrijk; dat betekent dat je op een prettige manier toezeggingen najaagt en de voortgang bewaakt en als het nodig is aan de bel trekt.

Arbeids­voorwaarden

  • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
  • Minimaal aantal uren per week 36
  • Maximaal aantal uren per week 40

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Programmadirectie Klimaatadaptie en Water Internationaal
Nederland heeft de afgelopen jaren een leidende rol gespeeld op het gebied van klimaatadaptie. Met als hoogtepunt de door ons land georganiseerde Climate Adaptation Summit 2021. Sowieso heeft Nederland op beleidsgebied voor waterveiligheid en –zekerheid al jaren een vooraanstaande internationale positie. Die hebben we vooral te danken aan ons proactieve nationale beleid op klimaatadaptie en water. Het biedt een unieke voedingsbodem om de huidige internationale positie van Nederland op klimaatgebied door te ontwikkelen. Van agendering naar concrete acties en van positionering naar partnering. Onze inzet is daarbij de hefboom voor wereldwijde investeringen. We hebben dus iets te brengen én te halen.

De programmadirectie Klimaatadaptie en Water Internationaal (KAWI) werkt aan deze ambities. We zetten ze om in concrete acties en zijn verantwoordelijk voor de verschillende internationale instrumenten. Ons doel is klimaatadaptie en duurzaam waterbeheer wereldwijd naar een hoger niveau te tillen en kansen voor Nederland te verzilveren. Met onze kennis over deze domeinen kunnen we samenwerkingen op hoog niveau realiseren via zowel partners als coalities. Dit doen we in het programma Partners voor Water 4 en het nieuwe programma Partners voor Water 5, het programma Valuing Water Initiative en de partnerschappen Water as Leverage en Disaster Risk Reduction.

KAWI is een dynamisch en divers team met zo’n zestien collega’s, onder wie landencoördinatoren, beleidsmedewerkers, strategisch adviseurs en programmamanagers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martien Beek: 06-46893436


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development