Stage bij de directie Inclusieve Groene Groei (Cluster Water)

 (via Indeed)
Ministerie van Buitenlandse Zaken
The Hague, Netherlands
Position Type: 
Internship
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Languages Required: 
English and Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Stage

Het beleidscluster Water van de directie Inclusieve Groene Groei is op zoek naar een nieuwe stagiair(e). De stage is fulltime, start op 1 augustus 2019 en duurt minimaal 5 en maximaal 6 maanden.

Waterbeheer is een belangrijk onderwerp in het Nederlandse buitenlandbeleid. Vanwege onze hoge ambities is het een dynamisch en uitdagend werkterrein. Jij krijgt hier als stagiair(e) de kans om de vele kanten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking te leren kennen.

De werkomgeving

De Directie Inclusieve Groene Groei (IGG) zet zich in voor toegang tot, en duurzaam gebruik van, natuurlijke hulpbronnen voor iedereen. IGG werkt aan duurzame oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Binnen de directie hebben we die uitdagingen ondergebracht in vier clusters:

 • Water
 • Voedselzekerheid
 • Klimaat
 • Energie, Grondstoffen en Polaire gebieden.

Geopolitiek, handel en ontwikkelingssamenwerking komen samen in het werk van IGG. We combineren politieke en strategische kennis met financiële ondersteuning. Omdat je de verschillende thema’s binnen IGG niet los van elkaar kan zien, zoeken we altijd naar een integrale benadering. Daarnaast is een cruciaal deel van ons werk de samenwerking met:

 • multilaterale instellingen;
 • het maatschappelijk middenveld;
 • het bedrijfsleven;
 • kennisinstituten.

Het watercluster is een team van ongeveer 10 mensen met verschillende achtergronden, dat zich inzet voor:

 • efficiënt watergebruik, voornamelijk in de landbouw;
 • verbeterd stroomgebied beheer en veilige delta’s;
 • duurzame toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Dat doen we bijvoorbeeld door projecten in onze partnerlanden te financieren, of door samenwerking tussen Nederlandse en lokale kennisinstellingen, bedrijven en NGO’s te bevorderen. We proberen bij ons werk zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vragen van onze partnerlanden en indien mogelijk, om partijen uit de Nederlandse watersector daarbij te betrekken.

Je kan een voorproefje van onze werkzaamheden vinden op de Facebookpagina van IGG.

Werkzaamheden

Je werkt als stagiair(e) aan enkele kernprojecten, maar hebt daarnaast ook de vrijheid om aanvullende werkzaamheden op te pakken. Daardoor leer je het werk van de directie van alle kanten kennen. Je ontwikkelt ook de hieronder genoemde competenties voor deze functie.

De kernprojecten voor deze stageopdracht zijn:

 • Nederland werkt aan een nieuwe programma voor ontwikkelingssamenwerking op het raakvlak van water en landbouw in Egypte. Centrale elementen hierin zijn duurzaam waterbeheer en efficiënt watergebruik in de landbouw. Als stagiair(e) werk je mee aan het vormgeven en uitwerken van dit programma.
 • Nederland is een van de trekkers van het Valuing Water Initiative. Onder dit initiatief zijn een aantal Valuing Water-principes geformuleerd die tot doel hebben om hoogwaardig gebruik van water op vele verschillende gebieden (gezondheid, voedselzekerheid, economie, ecologie, etc.) te stimuleren. In de nabije toekomst worden case studies uitgewerkt om ervaring op te doen met de toepassing van de Valuing Water-principes,. Als stagiair(e) help je bij het zoeken en uitwerken van deze case studies met partnerlanden.

Je dagelijkse werkzaamheden zijn heel divers. Van zelfstandig achtergrondonderzoek tot het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen met externe partners, of het inhoudelijk uitwerken van de initiatieven van IGG.

Binnen IGG werken ongeveer 70 mensen, waarvan ongeveer 10 in het watercluster. Je werkplek is het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Door de diversiteit van het werk zal je veel contact hebben met mensen binnen het ministerie en de watersector.

Profiel van de stagiair(e)

Voor deze stage zijn wij op zoek naar een student(e) die zich in de laatste fase van een academische opleiding bevindt. Bij voorkeur heb je kennis op het gebied van water en/of ontwikkelingssamenwerking.

Je bent zelfstandig en initiatiefrijk, je bent dynamisch, analytisch en creatief, je kunt onder hoge druk werken en snel schakelen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst Nederlands en Engels zowel schriftelijk als verbaal. Je kunt vlot en creatief schrijven.

Stagiair(e)s van IGG selecteren we op dezelfde competenties als junior beleidsmedewerkers:

 • Coördineren
 • Samenwerken
 • Strategisch inzicht
 • Resultaatgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Initiatief nemen

Voorwaarden en vergoedingen

Voor de stage gelden de vaste voorwaarden en vergoedingen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige stagiair door te mailen naar . Heb je interesse in deze stage? Stuur dan voor 8 mei 2019 een motivatiebrief en CV naar . Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 13 mei 2019 in Den Haag.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door mensen met verschillende achtergronden in te zetten.. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .