Netherlands nationals: Onderzoeker klimaatadaptatie en watersystemen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Klimaatverandering manifesteert zich wereldwijd en klimaateffecten nemen hand over hand toe. Het Deltaprogramma en de Nationale klimaatadaptatiestrategie moeten in Nederland zorgdragen voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland.

Het PBL analyseert en evalueert de effectiviteit van het beleid rond klimaatadaptatie in een meerjarig onderzoeksprogramma. We kijken met een brede blik naar de gevolgen van klimaatverandering voor mens, natuur, water, milieu en ruimte, en naar gevolgen voor economische sectoren.

Om ons team te versterken zoeken wij een enthousiaste, ervaren collega die complexe adaptatie-vraagstukken kan analyseren. Ben jij breed georiënteerd en heb jij kennis van watersystemen en waterbeleid? Heb jij inzicht in de uitvoering van het Nederlandse adaptatiebeleid door het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en andere partijen? En is het snijvlak tussen methodologische kennis, beleidsrelevantie en maatschappelijke invalshoeken echt iets voor jou? Dan gaan wij graag met jou in gesprek!

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op academisch niveau op het gebied van klimaat, water en ruimte en je bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt ervaring met de interactie tussen wetenschap en beleid. Concrete werkervaring als projectleider in zowel een beleidsgerichte als een onderzoeksgerichte organisatie is een pre.
 • Je hebt aantoonbare kennis van klimaatrisico- en kwetsbaarheidsanalyses. Je doorziet de samenhang met andere kennis- en beleidsdomeinen, met name op het gebied van watersystemen.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het publiceren van onderzoeksresultaten, bij voorkeur in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften.
 • Je bent analytisch sterk, je bent een systeemdenker, je bent creatief en beschikt over de nodige tact.
 • Je kunt jouw kennis schriftelijk en mondeling helder overdragen aan verschillende soorten doelgroepen in Nederlands en Engels.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar wil je wel graag werken bij het PBL? Motiveer waarom jij denkt goed te passen in onze organisatie, en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.919 â€“ Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Daarom verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector WLV richt zich op uiteenlopende duurzaamheidsvraagstukken op het terrein van water, landbouw en voedsel en de verbinding daartussen. Ons onderzoek kenmerkt zich door een integrale en beleidsgerichte benadering en strekt zich uit van het nationale tot het mondiale schaalniveau. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, ruimtegebruik, klimaatverandering en de circulaire economie.

Een belangrijk onderzoeksthema van de sector is de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem: hoe kan het landbouw- en voedselsysteem enerzijds tegemoetkomen aan de voedselbehoefte en voldoende verdienvermogen leveren voor betrokken ondernemers en werkenden in de landbouw, en anderzijds emissies naar het milieu terugdringen en bijdragen aan een goede instandhouding van natuur en landschap en het klimaat? We onderzoeken onder welke condities de landbouw- en voedselsector duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn.
Op het gebied van water kijken we naar het beheer, de kwaliteit en de kwantiteit van oppervlakte- en grondwater, en naar de relatie met ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer in het licht van klimaatverandering.

Ons onderzoek richt zich zowel op de biofysische, sociaaleconomische als bestuurlijke kant van vraagstukken. Al deze dimensies zijn immers van belang voor een goede beleidsvoorbereiding. We werken samen met de andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving en met diverse ministeries. We zijn actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en onderzoeksinstituten binnen Nederland, Europa en op wereldschaal.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED