Netherlands nationals: Beleidsmedewerker Rivieren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Rivieren zijn niet weg te denken uit ons Hollandse laagland. Maar ze stellen ons ook voor uitdagingen. Onder druk van klimaatverandering neemt de zorg om de waterveiligheid toe. De gebeurtenissen in Limburg vorig jaar zomer hebben dit onderstreept. Maar ook voor scheepvaart, natuur etc. zijn de rivieren van groot belang. Deze belangen komen samen en conflicteren soms met elkaar. Hiervoor zijn integrale oplossingen en stevige maatregelen nodig. Dit alles doen we samen met veel partijen. Provincies, Waterschappen, gemeenten en ook belangorganisaties en private partijen. Dit geeft een interessant maar complex speelveld. Binnen het rivierenteam, met als standplaats Den Haag, is een vacature voor beleidsmedewerker beschikbaar.

Als beleidsmedewerker ben jij iemand die een ingewikkeld bestuurlijke krachtenveld als uitdaging ziet en die graag in verschillende netwerken opereert. Die zelf er de schouders onder kan zetten. Die graag het IenW belang vertegenwoordigd in concrete projecten. Die graag uitgedaagd wordt om zelf een visie te ontwikkelen en strategie uit te stippelen en daarbij onderwerpen en mensen binnen en buiten het ministerie kan verbinden.

Wat ga je doen
Als beleidsmedewerker bij het rivierenteam van de afdeling waterveiligheid werk je aan complexe beleidsvraagstukken en integrale ruimtelijke projecten. Je zorgt dat we droge voeten houden langs de rivieren en dat de vraagstukken die spelen integraal worden benaderd en aangepakt.
Toe- en afnemende rivierafvoeren en een stijgende zeespiegel. De veiligheidsopgave voor onze rivieren is enorm. Tegelijkertijd vragen andere belangen onze volle aandacht: de scheepvaart, de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van zoetwater, natuur. En daarbij bieden de projecten mogelijkheden voor de regio voor bredere gebiedsontwikkeling en een impuls voor de regionale economie. Complexe vraagstukken liggen klaar voor het cluster rivieren.

Je werkt in een dynamische beleidsomgeving. Het werk heeft raakvlakken met dossiers in andere programma’s en met andere afdelingen van de directie en onderdelen van het ministerie. Je werkt nauw samen met Rijkswaterstaat als beheerder van rivieren en kennisleverancier en krijgt veel te maken met regionale overheden en maatschappelijke organisaties. De dossiers staan vaak in de belangstelling van media en politiek.

Als beleidsmedewerker rivieren breng je kennis, inhoud en bestuur bij elkaar. Je helpt opgaven en ambities in kaart te brengen en prioriteiten te stellen en je staat aan het roer van tal van maatschappelijk belangrijke projecten, verkenningen en onderzoeken. Taken die wachten op jouw invulling zijn onder meer een bijdrage leveren aan MIRT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) rond de Nederlandse rivieren. Bij deze projecten spelen inhoudelijke en ook juridische en financiële vraagstukken. Vaak zijn het projecten waar we ruimte voor de rivier willen behouden c.q. creëren. Je treedt op als contactpersoon en onderhandelingspartner voor de regionale partijen en neemt deel aan ambtelijke begeleidingsgroepen en advisering richting de directeur of het afdelingshoofd voor diverse stuurgroepen.
Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het programma Integraal Riviermanagement en het ontwikkelen van kennis en het en het duiden van lange termijn trends kunnen onderdeel zijn van jouw takenpakket.

Een voorbeeld van een project waar je mee te maken zou kunnen krijgen zijn de IRM-pilots langs de Maas en de Rijn. De lessen die getrokken worden uit deze pilots moeten landen in de IRM-werkwijze. Ook hier zou je aan bijdragen.
De exacte samenstelling van je takenpakket beweegt in overleg mee met de actualiteit, de urgentie van de dossiers en jouw persoonlijke wensen. De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud van de dossiers bieden volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Je hebt ervaring in beleidsontwikkeling of projectleiding bij (of in opdracht van) Rijk, provincie, gemeente of waterschap.
 • Kennis van en affiniteit met financiĂ«le en/of juridische vraagstukken binnen projecten en kennis van de MIRT-spelregels zijn een prĂ©.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je kunt goed organiseren en plannen en hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een politiek-bestuurlijke antenne en gevoel voor organisatiestructuren. Je bent daardoor in staat om de standpunten van het ministerie en de directie op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je bent een stevige onderhandelingspartner, maar weet tegelijkertijd te verbinden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.344 â€“ Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een tweejaarcontract. Bij voldoende functioneren: na 2 jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

DGWB WKB Waterveiligheid
De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid

Afdeling Waterveiligheid
De afdeling Waterveiligheid ontwikkelt het waterveiligheidsbeleid voor Nederland en draagt zorg voor de implementatie ervan. De afdeling bestaat uit vier teams:

Het team Rivieren is 12 personen sterk. Samen werken we aan concrete projecten, ontwikkelen we kennis en beleid en zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het programma Integraal Riviermanagement. Er is een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. Dit team bestaat — net als de rest van de directie — uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt. Daarom is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De andere teams zijn:

 • Kennis, instrumenten en programmering: hier wordt gewerkt aan het (wettelijk) instrumentarium voor het beoordelen en ontwerpen van de keringen en de programmering van de beoordeling.
 • Langetermijnbeleid en kust: dit programma richt zich op de vraag wat er gaat gebeuren als de zeespiegel echt sneller gaat stijgen.
 • Data, cyber en communicatie: in de informatievoorziening liggen volop kansen, maar ook bedreigingen. Het vergroten van het waterbewustzijn, het monitoren en evalueren van de voortgang in programma’s zijn taken waar dit programma zich mee bezighoudt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL