Netherlands nationals: Econoom

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands đŸ‡łđŸ‡±

Functie­omschrijving

Waterveiligheid en klimaatadaptie zijn een van de vele onderwerpen waar jij je als (macro) econoom voor in gaat zetten. Het principe is alles onder het mom van nationale veiligheid en bodem en water als basis mede als gevolg van het nieuwe coalitieakkoord.
Je werkt in een compact team binnen de afdeling Regie en Innovatie in Den Haag. Ons team neemt een centrale positie in binnen het directoraat-generaal Water en Bodem als het gaat om financiĂ«n en het opdrachtgeverschap richting Rijkswaterstaat. Bij ons zijn de onderlinge lijnen kort, staat ‘leren van elkaar’ centraal en is informatie-uitwisseling belangrijk.

Warmer, natter, droger en een stijgende zeespiegel: er komt veel op ons beleidsterrein van waterveiligheid en klimaatadaptie af. De zogenaamde stresstesten en een uitvoeringsprogramma worden hiervoor uitgerold. En de basisveiligheid en bescherming tegen hoog water staat onverminderd hoog in het vaandel. Tegelijkertijd dienen veranderingen zich aan en moeten we, naast het aanlegproject, ook nadenken over beheer, onderhoud, vervanging en renovatie op de middellange en langere termijn.
Deze issues – en nog veel meer interessante onderwerpen waarbij het van belang is te sturen op een taakstellend budget, de doelmatigheid en de aspecten als duurzaamheid en ‘het nieuwe normaal’ – vormen een belangrijke selectie uit onze opgave. Jij bent als (macro) econoom degene die hier grip op krijgt.

Wat ga je doen
Als (macro) econoom leg je de verbinding tussen beleidsontwikkeling in het waterdomein en de begrotingscyclus. En je helpt beleidsthema’s verder door met een financieel-economische invalshoek kritisch met collega’s mee te denken over het nut, de noodzaak, de politieke haalbaarheid en de inpasbaarheid daarvan. Dit kan gaan over brede vraagstukken, zoals innovatieve financiering en methodische ontwikkeling van kosten-batenanalyses, maar ook over vakinhoudelijke onderwerpen. Denk daarbij aan de zeespiegelstijging of het opstellen van een (nieuw) bestuursakkoord.

Verder neem je deel aan de werkgroep en productieteam sturing en beheersing. Het gaat hier om structurele verbeteringen in het assetmanagement zodanig dat we inzicht hebben in de prestaties, risico’s en kosten van onze netwerken. Dit levert overtuigende beslisinformatie, waarmee IenW beter gesteld staat om in de grote opgave buiten de juiste keuzes te maken en in lijn hiermee te handelen.
Een goed samenspel in de driehoek Beleid-RWS-Eigenaar (SG) is hiervoor essentieel. De wens is het samenspel in de driehoek te verbeteren door rollen en bijdragen te verhelderen, barriĂšres in de kader te slechten en te zorgen dat alle betrokkenen van de gezamenlijke opgave denken en handelen.

Daarnaast bied je in de rol van (macro) econoom hoogwaardige ondersteuning voor bredere economische vraagstukken die op het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) afkomen en je komt op voor het belang van DGWB, bijvoorbeeld in de huidige coronacrisis, bij (investerings)fondsen en de inbreng voor een kabinetsformatie. Je levert ook een bijdrage aan de voorbereiding van de begroting van het Deltafonds. Tevens kun je gevraagd collega’s voorzien van advies t.b.v. het optimaal benutten van het Nationaal Groeifonds voor de doelstellingen van DGWB, voor een robuust en klimaatbestendig Nederland waarbij het verdienvermogen van ons land vergroot.

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

 • Master/doctoraal – WO studie algemene economie of econometrie afgerond.

Kennis en ervaring

 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als economisch medewerker of economisch onderzoeker.
 • Je hebt gevoel voor en plezier in het werken met financiĂ«n en begrotingsprocessen.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent resultaatgericht en weet resultaten te boeken met een verbindende gespreksstijl.
 • Je bent to the point in je beleidsadvisering waarin je jouw bestuurlijke en politieke sensitiviteit laat doorklinken.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en ziet snel de hoofdlijn, zonder de aandacht voor de details te verliezen.
 • Je bent een ‘goede luis in de pels’ met een constructieve grondhouding en roept niet meteen weerstand op.
 • Je hebt een ‘makkelijke pen’, het schrijven van adviesnota’s en maken van annotatie e.d. vind je leuk en gaat je makkelijk af. Je hebt de juiste toon en weet de essentie te benoemen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.344 â€“ Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Deze vacature is ook geschikt voor een s11 met doorgroeipotentieel naar s12 niveau.
 • Voor Rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.
 • De sollicitatiegesprekken in de 1e ronde zullen plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af. Vervolggesprekken kunnen ook op locatie plaatsvinden.
 • Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie WKB ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie. We werk onderling nauw samen en sturen op integraliteit en samenhang. De interactie met de nadere directie is van cruciaal belang als ook de verbinding buiten ons departement.

Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED