Local recruitment: Procestechnoloog water

Rijkswaterstaat

Rotterdam, Netherlands 🇳🇱

Procestechnoloog water

Heb jij hart voor het milieu en wil je bijdragen aan gezond en schoon water in onze rivieren, kanalen en meren? Dan ben je helemaal op je plek als ervaren procestechnoloog bij Rijkswaterstaat (RWS). Samen met een hecht team bedenk je iedere dag oplossingen om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren. Dit doe je onder meer door te werken aan complexe dossiers van chemische bedrijven en te zorgen dat de vergunningen voor deze bedrijven rondom waterlozingen in orde zijn.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol als vergunningverlener
Er is veel gaande rondom de waterkwaliteit in Nederland en Europa. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een programma gestart om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. De Omgevingswet treedt in 2023 in werking en de voorbereiding is in volle gang. In de media is veel aandacht voor de kwaliteit van ons water. Als ervaren procestechnoloog geef je met je collega’s invulling aan de rol van RWS als waterkwaliteitsbeheerder en bevoegd gezag in Zuid-Holland. Of het nu gaat om nog onbekende stoffen, recente wetgeving of initiatieven die (nog) niet in de regelgeving zijn opgenomen, jij zet je vaardigheden en kennis effectief in voor een goede waterkwaliteit.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Samen met je collega’s vervul je de rol van waterkwaliteitsbeheerder door in vergunningen grenzen te stellen aan de emissies die bij bedrijven vrijkomen in het water. Je kijkt naar industriële processen en zuiveringstechnieken die bedrijven toepassen en zorgt dat doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald. Je weegt de belangen van de initiatiefnemers af met de RWS-belangen maar ook die van omwonenden. Je overlegt met milieumanagers van grote bedrijven in het werkgebied en onderhandelt over de voorwaarden die in de vergunning worden opgenomen. Hierbij bespreek je de mogelijkheden vanuit zowel de wettelijke kaders als de laatste stand der techniek en zoek je samen naar oplossingen. De uitkomsten hiervan leg je vast in de vergunning. Daarnaast beoordeel je bezwaarschriften, toets je ingewonnen adviezen, evalueer je maatregelen en doe je voorstellen voor mogelijke verbeteringen, zowel op technisch-operationeel als beleidsmatig vlak.
Ook werk je met je collega’s vanuit andere regionale diensten aan diverse landelijke projecten en werk je samen met regionale partners. Het goed begeleiden van projecten, zowel inhoudelijk als procesmatig, wordt met regelmaat van je gevraagd. Je zorgt voor kennisdeling en draagt actief bij aan de samenwerking met de afdeling Handhaving en het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren.

Wat wij aan jou waarderen
Met je open en enthousiaste houding maak je gemakkelijk contact met andere mensen en organisaties. Hierbij komen je uitstekende communicatieve vaardigheden goed van pas. Samenwerken doe je graag en goed, en je werkt dan ook met veel energie aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Je werkt gestructureerd en projectmatig en haalt dan ook probleemloos mijlpalen en planningen. Bovendien doe je wat je zegt en zeg je wat je doet en voel je je prettig in een omgeving waarin ook van jezelf de nodige zelfreflectie wordt gevraagd. Voor jou is dat een basis om te kunnen leren.

Zo ziet je inwerkperiode eruit
Een ervaren collega maakt je wegwijs in onze organisatie en ons werk. Er zijn onder meer kennismakingsgesprekken en mini-colleges. Uiteraard is er ruimte om, passend bij je ervaring en kennis, opleidingen en cursussen te volgen, onder meer de modulaire rijksopleiding vergunningverlening waterkwaliteit.

Interesse?
Wil je meer weten over de functie? Bel of app met Sandel Nagel, coördinator Vergunningverlening, via 06-21585421. Hij staat je graag te woord.

Voor meer informatie, lees ook dit interview met een ervaren Procestechnoloog, jouw mogelijk nieuwe collega!

Vacaturenummer: WNZ-22-011

Functie-eisen

  • je hebt een hbo- of wo-diploma, bijvoorbeeld in de richting Chemie, Procestechnologie of Milieukunde;
  • je hebt enkele jaren ervaring met vergunningverlening en/of toezicht en handhaving in relatie tot (grotere) chemische bedrijven. Die ervaring heb je nodig om te weten waar je over praat;
  • je kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, het Besluit risico’s zware ongevallen, het Besluit bodemkwaliteit en de Omgevingswet;

Arbeidsvoorwaarden

SalarisniveauSchaal 11
SalarisMin €3344 – Max €5139 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
DienstverbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Minimaal aantal uur per week36
Maximaal aantal uur per week36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

  • graag ontvangen we jouw CV en korte motivatie;
  • je standplaats is Rotterdam. Bij Rijkswaterstaat werken we volgens de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat we zoveel mogelijk thuis werken en maximaal de helft van de tijd op een Rijkswaterstaat kantoor of locatie als dit meerwaarde voor jou heeft;
  • de (online) selectiegesprekken vinden plaats op 27 mei 2022;
  • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland.
Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Heb je dit liever online? De recruiter neemt contact met je op en inventariseert jouw wensen hierin. Meer informatie kun je terug vinden via de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten we ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 4 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Verder nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

Vergunningverlening – West-Nederland Zuid
De afdeling Vergunningverlening houdt zich bezig met de rol van bevoegd gezag van Rijkswaterstaat in het beheergebied van West-Nederland Zuid. De afdeling verleent vergunningen voor buitendijkse activiteiten, activiteiten rondom de rijkswegen en waterkeringen, activiteiten op het water en lozingen (chemische waterkwaliteit). De afdeling is vroegtijdig en proactief betrokken bij de omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen en bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Op de afdeling heerst een open en collegiale sfeer. Regelmatig doen we leuke dingen met elkaar, zoals een drankje pakken in de stad of deelnemen aan een pubquiz.

Vragen over de inhoud van deze vacature?

Sander van der Nagel, coördinator Vergunningverlening


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED