Netherlands nationals: Senior Beleidsmedewerker Water: Waterketen en zuivering

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands ūüá≥ūüáĪ

Functie­omschrijving

De waterketen heeft te maken met een aantal lastige opgaven. Drinkwaterbedrijven zoeken nieuwe bronnen voor drinkwater vanwege de stijgende vraag en een wisselend aanbod door klimaatverandering. Gemeenten moeten aan de slag om de riolering te verduurzamen en aan te passen aan de klimaatopgaven. Aan het eind van de keten werken de waterschappen aan een innovatieslag om het geloosde rioolwater verdergaand te zuiveren. De waterschappen werken samen met IenW aan het Versnellingsprogramma Medicijnresten, waarin ‚ā¨60mln beschikbaar is voor full scale demo‚Äôs op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi‚Äôs). Ook loopt er een Innovatieprogramma Microverontreinigingen met een omvang van ‚ā¨12mln. Als senior beleidsmedewerker, met als standplaats Den Haag, ga jij je bezig houden met het Versnellingsprogramma Medicijnresten en de opgaven in de waterketen.

Wat ga je doen als Senior Beleidsmedewerker Waterketen
Je wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het Versnellingsprogramma Medicijnresten en innovatieprogramma microverontreinigingen onder de Ketenaanpak medicijnresten, voor het opstellen van een visie op de Waterketen, en voor de acties in de Implementatie en Uitvoeringsagenda Drinkwater die gaan over voldoende bronnen voor drinkwater.

Je hebt te maken met een breed netwerk op rijks-, regionaal en internationaal niveau. Ook binnen het Ministerie ben je gesprekspartner en leg je de verbinding met verschillende beleidsonderwerpen, zoals ‚Äėzoetwater‚Äô, ‚Äėgrondwater‚Äô en ‚Äėopkomende stoffen‚Äô. Je krijgt te maken met verschillende belangen. Politiek heeft het dossier veel aandacht.

We zoeken iemand die de complexiteit en verschillende belangen beschouwt als een uitdaging, iemand die ook de inhoud niet schuwt en met de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Liefst op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Je bent een strateeg die overtuigt en de partners inspireert. Zowel mondeling als schriftelijk kun je je goed uitdrukken. Je bent praktisch ingesteld en je weet voortgang te boeken door oplossingen te bedenken voor dilemma’s en knelpunten die zich voor doen op inhoud en/of proces.

We bieden je een werkplek waar enthousiaste collega’s samenwerken met een brede kennis over water. Je denkt daarin mee over kansen en risico’s, zowel technisch als politiek-bestuurlijk. Je adviseert de ambtelijke top en de bewindspersonen. Je adviseert bij vragen, doet (voorbereiding van) bestuurlijke overleggen en draagt bij aan de ambtelijke ondersteuning voor de debatten met de Tweede Kamer. Daarbij krijg je te maken met allerlei bestuurlijke lagen en experts.

Je komt te werken in een team van ca. 8 personen, ofwel in het team Waterketen ofwel het team Chemische Waterkwaliteit. De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien is momenteel in beweging. De exacte plek wordt binnenkort bekend, maar in welk team je ook komt: ze zijn divers, betrokken en er is wekelijks overleg over de lopende werkzaamheden.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Je hebt kennis van water, bij voorkeur ook van drinkwater, riolering en waterzuivering.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent een strateeg die overtuigt en inspireert en collega‚Äôs mee kan nemen
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief
 • Je zoekt samenwerking en verbinding
 • Je bent creatief en oplossingsgericht
 • En tenslote: Wij vinden humor en relativeringsvermogen ook heel belangrijk. Daar ga jij zeker een bijdrage aan leveren!

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris¬≠niveauschaal 13
 • Maand¬≠salarisMin ‚ā¨4.367 ‚Äď Max. ‚ā¨6.547 (bruto)
 • Dienst¬≠verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract¬≠duurNader te bepalen
 • Minimaal aantal uren per week32
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Waterkwaliteit Ondergrond en Marien (WOM)

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zee√ęn is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

De afdeling waterkwaliteit en ‚Äďkwantiteit (WKK)

De afdeling waterkwaliteit en -kwantiteit werkt aan actuele thema‚Äôs op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit vier teams waarin circa 30 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan thema‚Äôs als voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn, hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor schoon en veilig drinkwater, ook voor toekomstige generaties. En we werken aan chemisch schoon en ecologisch gezond water. Je komt te werken in het team Waterketen. 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development