Senior adviseur projectbegeleiding en kwaliteitsborging Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat
Utrecht, Netherlands
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
Government
Experience Level: 
Not Specified
Degree Required: 
Bachelor's (Or Equivalent)
Languages Required: 
Dutch

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Voor Rijkswaterstaat is een vlotte en goede besluitvorming voor aanlegprojecten en -programma’s van groot belang. Het Programmabureau Verkenning en Planuitwerking (PVP) zorgt daarvoor. Wij begeleiden, adviseren en informeren tijdens de verkenning en planuitwerking - en in sommige gevallen ook tijdens de realisatiefase - van projecten rondom ons hoofdwegen- en hoofdvaarwegennetwerk en hoofdwatersysteem. Als (senior) adviseur ben jij hierbij onmisbaar. 

Gezond water is van levensbelang als bron van leven voor mens en natuur. Rijkswaterstaat is dan ook continu bezig met het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. Zo brengen we geulen aan in rivieren, leggen we natuurvriendelijke oevers aan en voeren we bodemsanering uit. Alle maatregelen die we nemen, komen voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. PVP verzorgt de projectbegeleiding en kwaliteitsborging binnen het landelijk team Kaderrichtlijn Water. Je wordt dus samen met een paar collega’s van PVP ingezet bij dit programmateam. Als senior adviseur zorg jij voor de optimale begeleiding en toetsing van projecten rondom de Kaderrichtlijn Water. Dit doe je in meerdere regio’s. 

De Nederlandse wateren als een goed leefgebied voor planten en dieren; dat is waar jij naar streeft. Vanuit het landelijk team Kaderrichtlijn Water (KRW) van Rijkswaterstaat begeleid je diverse projecten in de verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase. Je bepaalt de scope van het project, de planning, het budget en de gewenste kwaliteit en verzorgt de opdrachtverlening binnen Rijkswaterstaat. 

Het landelijk team KRW werkt risico- en kansgestuurd en beheerst de onzekerheden die een bedreiging vormen voor de programmadoelen. Zijn er tijdens het project scopewijzigingen of veranderingen in besluitvorming? Of zijn er ongewenste afwijkingen, bijvoorbeeld in planning? Dan ben jij degene die dit signaleert en die zorgt voor tijdige bijsturing. Zo ontzorg en faciliteer je, via programmamanagement en –beheersing, de projectteams tijdens de verkenning, planuitwerking en de uitvoering van maatregelen. Dankzij jou beschikken de betrokken directeur-generaal en hoofdingenieur-directeur over de juiste sturingsinformatie. 

Je coördineert het voortoetsproces van de projecten die jij begeleidt. Ook zorg je voor verbinding tussen het project, de Bestuursstaf en het beleid. Omdat water zich niet aan grenzen houdt, werk je vanuit diverse standplaatsen en reis je veel door de verschillende regio’s. 

Alle collega’s binnen PVP zijn breed inzetbaar. Op termijn kan je, in onderling overleg, ook als projectbegeleider voor andere projecten (wegen, vaarwegen, waterveiligheid e.d.) worden ingezet.