Local recruitment: BedrijfslogoTijdelijke inhuuropdracht: Junior hydroloog

Waterschap Limburg

Netherlands 🇳🇱

Tijdelijke inhuur: Junior hydroloog

(voor 1 jaar met optie tot verlenging / 36 uur per week)

Waterschap Limburg 
Nog maar enkele maanden geleden veranderden de Limburgse beken de Geul en de Roer in kolkende watermassa’s. Ook de Maas bereikte ongekende hoogtes. Met man en macht werkten de medewerkers van Waterschap Limburg, samen met andere partijen, om onze inwoners in deze extreme omstandigheden toch zoveel mogelijk veilig en droog te houden. 
Nadat het hoogwater het land heeft verlaten, werkt het waterschap nu aan herstel, analyse en beleidsvorming. Intussen lijken de gevolgen van klimaatverandering sneller op ons af te komen dan ooit gedacht. Het waterschap werkt samen met andere overheden en kennisinstituten om inzicht te krijgen in actuele vraagstukken. Wat betekent dit hoogwater voor de toekomst? Moeten we onze uitgangspunten en modellen aanpassen? En past ons beleid nog wel bij wat de toekomst van ons vraagt?

Heb je een achtergrond in hydrologie, civiele techniek of watermanagement én affiniteit met het werken in een bestuurlijk speelveld?  
Dan zoeken wij JOU! 

Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden. 
Het waterschap zorgt in de gehele provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten schoon water en voldoende water. Dat doen we met ruim 300 enthousiaste medewerkers. Met en voor de omgeving. 
 
Word jij onze nieuwe vakspecialist hydrologie?
Het areaal van het Waterschap Limburg is divers: van vlakke peilgestuurde delen tot het sterk hellende Zuid-Limburgse Heuvelland. Stedelijke en landelijke gebieden liggen op een klein gebied naast elkaar. Dit vraagt om inzicht in het watersysteem om de juiste analyse te kunnen maken.

Als vakspecialist hydrologie ben je binnen het cluster areaalbeheer, verantwoordelijk voor het leveren van gedegen en begrijpelijke uiteenlopende hydrologische adviezen. Denk aan advisering bij  droogtevraagstukken en het bedenken van oplossingen om wateroverlast te verminderen. Het meedenken en adviseren over uiteenlopende vragen die zich ‘buiten’ voordoen (bijvoorbeeld instellen van stuwpeilen of beoordelen van effecten van beverdammen) behoren tot je dagelijkse werk.
In jouw adviezen houd je rekening met de hydrologische doelen die aan de waterloop zijn gekoppeld. Niet altijd eenvoudig, want jouw advies kan weleens schuren met andere belangen binnen het waterschap. Bijvoorbeeld: Gaan we het peil verhogen ten gunste van de natte natuur, of houden we vast aan lagere peilen om bijzondere teelten mogelijk te maken? Halen we stuwen uit beken omdat water moet stromen vanuit ecologisch gedachtegoed of houden we dat water vast voor de landbouw? Deze spanningsvelden maken jouw onderzoeksthema’s lastig, maar zeker ook interessant. En altijd kom je samen met collega’s binnen Waterschap Limburg tot het beste besluit.

Belangrijk is dat…

 • Je kennis en ervaring hebt met het gebruik van hydrologische modellen bij voorkeur zowel oppervlakte- als grondwatermodellen. Je bent in staat om deze in te zetten voor gerichte opdrachten en bent hierin dienstverlenend;
 • Je analytisch, creatief en resultaatgericht bent en graag de handen uit de mouwen steekt;
 • Je omgevingsbewust, zelfstandig en communicatief bent;
 • Je kennis hebt van de opgave van waterschappen in het veranderende klimaat;
 • Je goed kan samenwerken en dat je flexibel bent; 
 • Je gestructureerd kunt werken;
 • Je kennis en ervaring hebt met GIS (bij voorkeur ArcGIS);
 • Je beseft dat er ook buiten kantoortijden beroep op je kan worden gedaan;
 • Je bereid bent om jezelf verder te ontwikkelen. 

 Verder heb je…

 • Een HBO of academische opleiding voltooid, bij voorkeur in de richting hydrologie of waterbeheer;
 • Kennis van en affiniteit met de fysieke leefomgeving waarin het waterbeheer wordt vormgegeven;
 • Een B-rijbewijs.

Looptijd en salaris

De opdracht loopt van 1 januari 2022 (of zoveel eerder als mogelijk) tot 1 januari 2023. Er is een optie tot verlenging (tot 1 januari 2025). Hierover word je tijdig geïnformeerd. De functie is ingeschaald in schaal 9 van de cao waterschappen en kent een minimum van €2.966,- en een maximum van €4.024,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Geïnteresseerd?

Bij interesse dien je uiterlijk 5 december 2021 contact op te nemen met Rob Rademakers van Talentsourcer ([email protected] of tel. 06-13934558). Deze inhuuropdracht wordt alleen in behandeling genomen via Talentsourcer. Reacties, die binnenkomen via dit IGOM-portal, worden niet in behandeling genomen.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Diana Kesselmans, Teammanager Gebied (tel 06-52041211).


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development