Netherlands nationals: Specialistisch inspecteur drinkwater bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Utrecht, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Meewerken aan de borging van de kwaliteit van het drinkwater in Nederland: vanuit jouw passie voor de productie van goed drinkwater zet je je kennis in op het gebied van waterkwaliteit. Je kent de drinkwatersector van dichtbij en wilt als toezichthouder bijdragen aan een zo goed mogelijke drinkwatervoorziening. Je werkt vanuit Utrecht.

Wat ga je doen als specialistisch inspecteur drinkwater
Als specialistisch inspecteur houd je toezicht op de drinkwaterbedrijven en draag je daarmee bij aan deze belangrijke maatschappelijke taak. De beschikbaarheid van goed en voldoende drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid. In Nederland zijn er 10 drinkwaterbedrijven die water produceren en leveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is het bevoegd gezag voor de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland.

Jouw takenpakket? Dat is heel divers. Vanuit je kennis van waterkwaliteit beoordeel je meldingen van normoverschrijdingen en analyses van microbiologische veiligheid van drinkwaterbedrijven. Door vervuiling van bronnen van drinkwater en droogte is de kwaliteit en leveringszekerheid niet vanzelfsprekend. Kennis van de nieuwste ontwikkelingen is van belang. Daarbij werk je ook samen met kennispartners als het RIVM onder andere voor het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van nieuwe stoffen die de kwaliteit van de drinkwaterbronnen bedreigen.

Binnen de ILT ben je ook gesprekspartner voor de vergunningverleners die graag gebruik maken van jouw deskundigheid. Je draagt bij aan het jaarlijkse rapport Drinkwaterkwaliteit in Nederland.
Je bent vraagbaak voor collega’s en burgers. Vaak gaat het daarbij over nieuwe ontwikkelingen bij de productie van drinkwater, zowel qua bronnen, zuiveringstechnieken, levering van drinkwater in geval van nood of over aspecten van het leidingnet.

Daarnaast ben je betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen. Je denkt mee over hoe we deze het beste kunnen vertalen naar de praktijk. Uiteraard houd je in je adviezen rekening met bestuurlijke, departementale en maatschappelijke belangen.

Afdeling Toezicht publieke instellingen
De afdeling Toezicht publieke instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende en erkende instellingen. Het doel is het vergroten van het zelfinzicht van organisaties zodat een cultuur van adequate naleving ontstaat. De afdeling heeft 4 teams: Bedrijven, Infrastructuur, Instituties en Toezicht certificerende en erkende instellingen.

Team Bedrijven
Dit team adviseert bij de vergunningverlening voor bedrijven met een groot milieurisico. En houdt toezicht op de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en onder andere organisaties die warm tapwater leveren. Bij drinkwater ligt onze focus op kwaliteit, leveringszekerheid, doelmatigheid, digitale veiligheid en de governance van de organisatie. Onze adviestaak richt zich op het bevoegd gezag dat vergunningen verleent in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het gaat om circa 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en 300 andere risicovolle bedrijven. Het doel van onze advisering: een goede uitvoering van het beleid en de nationale en internationale regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op milieugebied en de (externe) veiligheid. In Caribisch Nederland houden we toezicht in het kader van de Wet drinkwater en elektriciteit BES.

Functie-eisen

 • Je hebt wo niveau en of een hbo diploma aangevuld met relevante modules watermanagement waarbij aspecten van winning, productie en distributie van drinkwater onderdeel uitmaken, bijvoorbeeld een studierichting civiele gezondheidstechniek.
 • Je hebt kennis en ervaring in de drinkwatersector in een beleids- of toezicht functie.
 • Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen met verschillende stakeholders in een politieke en maatschappelijk sensitieve omgeving.
 • Het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en het vertalen naar het toezicht gaat jou goed af door je uitstekende schriftelijke- en mondelinge communicatie vaardigheden.
 • Je bent omgevingsbewust, je hebt overtuigingskracht en bent sterk in het analyseren, plannen en organiseren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden, ervaringen en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. We zijn nieuwsgierig naar wat jij daar aan kan bijdragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.344 â€“ Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: Nader te bepalen
 • Maximaal aantal uren per week: 32

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je interesse? Je kunt reageren op deze vacature tot 10 december 2021.
 • De eerste gesprekken vinden online via webex plaats in de 1e week van december 2021. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek? Dan vragen we je een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument; het rapport dat uit het assessment volgt is bedoeld als input voor het gesprek.
 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development