Local recruitment: Projectmedewerker hydrologische monitoring (tijdelijk)

Provincie Antwerpen

Antwerp, Belgium 🇧🇪

De vacature in het kort:

We zoeken voor het Departement Leefmilieu – Dienst Integraal Waterbeleid in Antwerpen, een projectmedewerker hydrologische monitoring.


Uitgebreide functieomschrijving:

Als projectmedewerker bij de dienst Integraal Waterbeleid maak je deel uit van een dynamisch team waarbij je actief de handen uit de mouwen steekt om samen met je collega’s binnen de dienst het moto “meten = weten” vorm te geven.

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen beheert ongeveer 2.400km aan waterlopen. Voor het maken van keuzes in crisissituaties (zowel naar droogte als naar hoogwater) is er een overzicht nodig van de actuele waterpeilen. In functie van een betere kennis van het watersysteem en klimaatsverandering is er nood aan lange termijn meetgegevens van oppervlaktewaterpeilen. Daarnaast wordt er in het kader van studies en projecten ook vaak tijdelijk gemonitord (grond- en oppervlaktewaterpeilen).
Om die gegevens te genereren, wordt een peilmeternetwerk uitgebouwd met IoT peilsensoren (afstandsmeters). Momenteel hangen al zo’n 40 IoT sensoren en dit aantal wordt de komende jaren nog uitgebreid naar een totaal van ongeveer 90 meetpunten.
De projectgebonden meetcampagnes gebeuren voornamelijk met druksensoren, die discreet worden uitgelezen (momenteel een 50-tal loggers in gebruik). Daarnaast loopt er ook een project waar gebruik wordt gemaakt van IoT-druksensoren. Het is niet uit te sluiten dat het aandeel van IoT in projectgebonden monitoring in de toekomst verder wordt uitgebreid.
Voor de verdere uitbouw van de hydrologische monitoring zoekt de provincie Antwerpen een projectmedewerker voor de duur van één jaar.

Wil je nog meer weten?

Bij de hydrologische monitoring komt veel kijken. Jouw taken zouden onder andere bestaan uit:
• verdere uitbouw van het (real time) meetnet (aankoop en plaatsing van nieuwe meettoestellen);
• opvolging en trouble shooting van huidige meettoestellen;
• opvolging en trouble shooting van de IoT-datacommunicatie;
• opvolging van de ontwikkeling van een dataplatform voor beheer en verwerking van de meetgegevens;
• support van collega’s inzake verwerking en analyse van waterpeilmetingen i.f.v. projecten, droogte-rapportage, hoog water-rapportage, ….;
• overleg en afstemming met andere waterbeheerders (VMM, andere provincies,…) inzake hydrologische monitoring.

Nog steeds geïnteresseerd?

Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

• je beschikt over minstens een masterdiploma, bijvoorbeeld: bio-ingenieur, industrieel ingenieur, bioloog, geograaf, IT’er, ….. Je hebt vooral interesse in de technologische kant nl. relationele databanken, datacommunicatie via Internet of Things, …;
• je hebt kennis van databases, vb. MS SQL server, Oracle, …;
• je hebt kennis van of ervaring met datacommunicatie, vb. GPRS, NB-IoT, LoRa, Siggfox, …;
• je hebt kennis van of ervaring met meettoestellen voor de monitoring van milieuparameters, vb. druksensoren, radarmetingen, akoestische sensoren, …;
• je hebt ervaring met de statistische en grafische verwerking van meetgegevens;
• je hebt een goede kennis van geografische informatiesystemen (GIS);
• terreinwerk schrikt je niet af en je bent voldoende handig om technici te helpen bij het plaatsten van meettoestelen;
• je hebt een rijbewijs B;


• als projectmedewerker trek je het project, maar zoals bij alle projecten binnen DIW, zijn meerdere collega’s actief betrokken en werk je nauw samen als een echte teamplayer;
• collegialiteit dragen we hoog in het vaandel. Binnen DIW werken we niet naast elkaar, maar met elkaar. Bijspringen wanneer nodig is een evidentie;
• je draagt je verantwoordelijkheid: door het meetnet verder uit te bouwen en te zorgen voor kwalitatieve en betrouwbare meetgegevens lever je belangrijke input voor projecten, beheer- en beleidskeuzes;
• het meetnet komt er niet vanzelf. Er moet actief werk van worden gemaakt. Je neemt het initiatief om zaken in te plannen en af te stemmen met collega’s;
• ook met moderne apparatuur gaat al eens iets mis en het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is. Analytisch nadenken, het probleem omschrijven en van daaruit opzoek naar de mogelijke oplossing(en) is essentieel in deze functie;
• het is cruciaal van over correcte gegevens te beschikken en dit kan enkel door én nauwkeurig te zijn bij de uitbouw van het meetnet én meetgegevens nauwgezet te verwerken en te analyseren;
• de monitoring genereert enorm veel data en daar kunnen altijd fouten insluipen. Het vereist een kritische blik om die eruit te kunnen halen.

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 – € 4.932,83.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd en deze ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Extralegale voordelen:
– gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
– maaltijdcheques van 8 EUR
– gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
– fietsvergoeding
– 36 dagen jaarlijkse vakantie
– extra legaal pensioen voor contractuele functies
– aanvullende ziekteverzekering
– diverse opleidingsmogelijkheden
– personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
– glijdende werkuren

Wil je als projectmedewerker bij provincie Antwerpen aan de slag, dan doorloop je eerst de volgende selectiestappen:

De selectieprocedure bestaat uit volgende onderdelen: een CV screening (Max. 10 kandidaten gaan door naar het volgende selectieonderdeel), een competentiegericht interview dat zal doorgaan in het provinciehuis op dinsdag 14 december 2021. Houd deze datum alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Solliciteer online ten laatste 5 december 2021. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en CV waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

Praktisch:

  • We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (tot 31 december 2022)
  • Je zal werken in het gloednieuwe provinciehuis in Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: de heer Bart Aubroeck, projectverantwoordelijke dienst Integraal Waterbeleid (tel. 03/240 54 65 of email [email protected] ).
  • Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Inge Beyens, consulent werving en selectie (tel. 03/240 54 33 of email [email protected] )

6 days remaining

Apply by 5 December, 2021

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED