Netherlands nationals: Beleidsmedewerker Waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Als Beleidsmedewerker Waterkwaliteit kom je te werken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag. Binnen het team waterkwaliteit, natuur en landbouw ga jij meewerken aan het thema waterkwaliteit. Hierbij ga je aan de slag met twee dossiers, namelijk de Kaderrichtlijn Water en de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Je staat hierbij in contact met meerdere stakeholders, van andere ministeries en overheden tot aan NGO’s. Beide dossiers bieden een mooie afwisseling in politieke aandacht én lange termijn strategische sturing. Als dat je aanspreekt, kom dan bij ons!

Wat ga je doen als Beleidsmedewerker Waterkwaliteit?

Het dossier waterkwaliteit heeft veel politieke aandacht. Sommigen roepen zelfs dat het niet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water kan leiden tot een nieuwe stikstofcrisis. Je kan je voorstellen dat er in dit dossier veel verschillende belangen zijn zoals bij de landbouw, de provincies, de gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Oplossingen zijn niet eenvoudig. In 2022 leggen we alle maatregelen voor aan Europa en we hebben tot 2027 de tijd ze uit te voeren. We zijn ook al bezig om de grote wateren (denk aan IJsselmeer, de rivieren, de Zuidwestelijke Delta) ecologisch gezond te maken. Dat doen we samen met het ministerie van LNV en vele andere betrokken partijen. We nemen daar meer tijd voor, maar er worden al vele projecten voorbereid.

In jouw rol als Beleidsmedewerker Waterkwaliteit ga je graag programmatisch en projectmatig te werk. Jij voelt je thuis in een omgeving waar wordt gewerkt aan complexe projecten waarbij je meedenkt over kansen en risico’s, zowel technisch als politiek-bestuurlijk. Samen met je collega’s adviseer je de ambtelijke top en de bewindspersonen. Je ondersteunt ook bij kamervragen, voorbereiding van bestuurlijke overleggen en debatten met de Tweede Kamer. Daarbij krijg je te maken met allerlei bestuurlijke lagen en experts.

Hoe werken wij?

Je komt te werken in een team met collega’s die brede kennis hebben van water en daarnaast ook met deskundigen bij Rijkswaterstaat. Samen met dit team zorg je voor samenhang met de andere teams binnen en buiten de directie. Zo zijn er raakvlakken met de zoetwateropgave (droogte!), klimaatadaptatie, landbouw, de stikstofopgave, drinkwater en natuurlijk met de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ook is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt wo denkniveau;
 • Je hebt affiniteit met en enige kennis van water, liefst ook in verbinding met andere opgaven zoals landbouw;
 • Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk uitstekend in het Nederlands en Engels.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen…..

 • Samenwerken: je hebt ervaring met het werken in teamverband en het collegiaal maar ook zelfstandig kunnen werken in een team;
 • Doorpakken: je steekt graag je handen uit de mouwen, om voortgang te boeken;
 • Plannen en organiseren: je gaat gestructureerd te werk zodat alles vlekkeloos verloopt en volgens de planning;
 • Analyseren: je weet als geen ander de juiste informatie te achterhalen en legt verbanden tussen projecten en vraagstukken;
 • Verbinding: Je weet als geen ander hoe je verbinding weet te realiseren tussen de verschillende partijen om uiteindelijk tot een gezamenlijk resultaat te komen.

Inclusiviteit statement
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.344 â€“ Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De gesprekken vinden plaats op donderdag 9 december online of in Den Haag.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

De afdeling waterkwaliteit en -kwantiteit werkt aan actuele thema’s op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en een schone leefomgeving. De afdeling bestaat uit vier teams waarin circa 30 bevlogen en enthousiaste mensen werken. We werken aan thema’s als voldoende zoet water nu en in de toekomst. Door klimaatverandering zullen er vaker droge periodes zijn, hoe bereiden we ons daarop voor? We zetten ons in voor schoon en veilig drinkwater, ook voor toekomstige generaties. En we werken aan chemisch schoon en ecologisch gezond water. Je komt te werken in het team Waterkwaliteit, Natuur en Landbouw. Hierin werken collega’s samen aan de kaderrichtlijn water en de Prgrammatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

4 days remaining

Apply by 3 December, 2021

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED