Netherlands nationals: Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Klimaatverandering; we ontkomen er niet aan. Om de effecten ervan beheersbaar te houden, zijn een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en economie noodzakelijk. Hierbij zijn de 21 waterschappen in ons land belangrijke spelers. Hoe zorgen we dat zij hun rol goed kunnen vervullen? Dat geef jij als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag richting aan.

Hoe richten we het bestuur van de waterschappen zo in dat zij zijn toegerust om de juiste rol te spelen bij steeds integralere opgaven en de toenemende klimaatopgave? Die vraag is leidend voor jou. Jouw werkzaamheden raken de actuele politieke ontwikkelingen en je beweegt je dan ook een complex speelveld.

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsvorming rondom het openbaar bestuur van de waterschappen. Hierbij werk je aan vraagstukken die voortvloeien uit het feit dat waterschappen een functioneel bestuur vormen. Legitimeert dit dat er andere eisen aan het bestuur van waterschappen gesteld worden dan aan andere overheden? Waarom wel of niet? En welke andere eisen stellen we dan? Hierbij werk je nauw samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je ontwikkelt een visie die vervolgens jouw leidraad vormt bij het beleid dat je maakt op verschillende onderwerpen. Denk aan de integriteit van bestuurders, de rechtspositie van decentrale ambtsdragers, het al dan niet instellen van een rekenkamerfunctie en het houden van verkiezingen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een specifiek onderdeel van de bestuurlijke vraagstukken, namelijk het onderwerp geborgde zetels in waterschapsbesturen. Dit thema staat volop in de politieke belangstelling vanwege het initiatiefwetsvoorstel Democratisering Waterschappen. Jij zorgt voor een heldere beleidslijn en helpt de minister bij de voorbereiding op de bijbehorende Kamervragen en Kamerdebatten. Hierbij gebruik je de uitkomsten van het adviesrapport van de commissie Boelhouwer en het rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving over het draagvlak.

Ook richt je je op een net gestart project dat als doel heeft de onderhoudslegger uit de Waterschapswet, waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen staan,
ook in het digitaal stelsel Omgevingswet te ontsluiten. Als projectleider zorg je onder meer voor een soepel verloop van het beleidskeuzetraject, het goed verwerken van de aanpassingen in de regels en een vlotte implementatie van dat alles. Hierbij werk je nauw samen met de Unie van Waterschappen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau in bestuurskunde, aangevuld met ervaring in een beleidsmatige omgeving.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt goed adviseren binnen vraagstukken waarbij uiteenlopende partijen betrokken zijn.
 • Je bent in staat om creatieve oplossingen te bedenken en hier draagvlak voor te creĂ«ren.
 • Je bent een teamspeler, makkelijk in de omgang en sociaal en communicatief vaardig.
 • Je staat stevig in je schoenen, neemt graag het initiatief, en bent analytisch sterk en resultaat- en doelgericht.
 • Je kunt de haalbaarheid van voorstellen goed inschatten en bent in staat om technisch ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar toegankelijke stukken.
 • Je bent goed in staat om keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen, ook binnen ingewikkelde kwesties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.913 â€“ Max. €5.825 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring.
 • In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af.
 • Acquisitie naar

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het cluster Bestuur en Ruimte van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij een de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Cluster Bestuur en Ruimte
Jouw cluster, het cluster Bestuur en Ruimte, richt zich op de beleidsvorming van het water- en bodem beleid. Samen met je tien collega’s vorm je een hecht en betrokken team. Ons cluster is onderverdeeld in drie teams: het team waarin jij zit richt zich op de waterschappen.

2 days remaining

Apply by 1 December, 2021

POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED