Netherlands nationals: Projectmanager klimaatadaptie en water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

The Hague, Netherlands 🇳🇱

Functie­omschrijving

Programmateam Klimaatadaptie en Water Internationaal zet zich in om landen klimaatweerbaar te maken en de waterveiligheid en –zekerheid te verbeteren. Als mooie basis voor een internationale samenwerking én een goede manier om specifieke kennis naar Nederland te halen. In jouw job als projectmanager klimaatadaptie en water leid je vanuit Den Haag onder andere het programma Partners voor Water in goede banen.

Dit ga je doen als projectmanager klimaatadaptie en water
Hoe ga je om met de zeespiegelstijging? Welke invloed heeft klimaatverandering op de delta’s? Hoe kun je een stad op hittestress voorbereiden? Samen met andere departementen en organisaties beantwoordt het programmateam vraagstukken rondom klimaat en water in beleid en concrete uitvoeringsprogramma’s. Met behulp van verdragen met verschillende partijen willen we het draagvlak vergroten en écht impact maken. Zodat we de Sustainable Development Goals in 2030 kunnen realiseren.

Jij bent verantwoordelijk voor het programma Partners voor Water 4 en het vervolgprogramma Partners voor Water 5 (2022 – 2027). Als manager bepaal je de visie en strategie van de programma’s en onderzoek je waar je inhoudelijk kunt verbeteren. Ook zorg je dat alle contracten met uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemernd Nederland (RVO) goed geregeld zijn. En stel je raamovereenkomsten, studiebeschikkingen, werkplannen en rapportages op. Zo borg je de doelstellingen en zie je toe op een verantwoorde uitvoering van het programma in de deltalanden. Daarvoor reis je ook een paar keer per jaar af naar bijvoorbeeld Ghana, Vietnam, Bangladesh of Colombia.

Naast dit alles werk je aan thema’s als Nature Based Solutions, Resilitient cities en (water-)governance. Je signaleert kansen en weet precies welke instrumenten van het Rijk hier goed bij aansluiten. Regelmatig ga je in gesprek met partijen die betrokken zijn bij de watersector. Zoals de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Bijvoorbeeld over mogelijkheden in het buitenland op het gebied van water- of deltatechnologie. Wil je graag investeren in een bepaalde ontwikkeling? Dan overtuig je het Interdepartementale Watercluster in overleggen en met onder andere nota’s en Kamerbrieven van jouw ideeën.

Wat wij aan jou waarderen
Je begrijpt niet alleen het projectmanagementproces, maar je hebt ook technische kennis van water en klimaatadaptie. Daardoor kun je met onder meer bedrijven en ministers een gesprek op niveau voeren. Ook ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied en heb je hier een frisse blik op. Een netwerk opbouwen en onderhouden? Dat gaat jou makkelijk af. Met jouw toegankelijke persoonlijkheid maak je eenvoudig de connectie met anderen. Bovendien ben je een uitstekende planner en organisator.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en ruime werkervaring met projectmanagement en opdrachtgeverschap in complexe programma’s.
 • Je hebt ruime ervaring met het opstellen en initiĂ«ren van beleidsdocumenten.
 • Je hebt ervaring met internationaal waterbeleid en klimaatadaptie, bij voorkeur in het buitenland.
 • Je hebt kennis van thema’s als Nature Based Solutions, Resilient cities en (water-)governance.
 • Je bent gewend om in dynamische en bestuurlijke omgevingen te werken.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. Dit komt van pas bij het schrijven van beleidsnota’s en wanneer je deelneemt aan internationale bijeenkomsten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris: Min €4.281 â€“ Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Klimaatadaptie en Water Internationaal is een programma in oprichting. Formeel valt jouw functie daarom op dit moment nog onder een andere directie.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programma Klimaatadaptie en Water Internationaal

Nederland heeft de afgelopen jaren een leidende rol gespeeld op klimaatadaptiegebied. Met als hoogtepunt: de door ons land georganiseerde Climate Adaption Summit 2021. Op het gebied van internationaal waterbeleid heeft Nederland al jaren een vooraanstaande internationale positie, als het gaat om waterveiligheid en –zekerheid. Dit hebben we vooral te danken aan ons proactieve nationale beleid op klimaatadaptie en water. Dit alles biedt een unieke voedingsbodem om de huidige internationale positie van Nederland op klimaatontwikkeling door te ontwikkelen. Van agendering naar concrete acties, van positionering naar partnering. Onze inzet is daarbij de hefboom voor wereldwijde investeringen. Ons land heeft iets te brengen én te halen.

Het programma Klimaatadaptie en Water Internationaal (KAWI) werkt aan deze ambities en zet ze om in concrete acties. Ook zijn we verantwoordelijk voor de verschillende internationale instrumenten. We zetten ons in om klimaatadaptie en duurzaam waterbeheer wereldwijd naar een hoger niveau te tillen en kansen voor Nederland te verzilveren. Onze kennis over deze domeinen maakt het mogelijk om samenwerkingen op hoog niveau te realiseren, zowel via partners als via coalities. Dit doen we in de het programma Partners voor Water 4 en het nieuwe programma Partners voor Water 5, Valuing Water Initiative, Water as Leverage en Disaster Risk Reduction faciliteit.

KAWI is een dynamisch en divers team dat in totaal bestaat uit zo’n zestien collega’s. Waaronder landencoördinatoren, beleidsmedewerkers, strategisch adviseurs en programmamanagers.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. M.A. Beek MSc: 06-46893436

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen: 06-10534774


POSITION TYPE

ORGANIZATION TYPE

EXPERIENCE-LEVEL

DEGREE REQUIRED

LANGUAGE REQUIRED

IHE Delft Institute for Water Education - MSc in Water and Sustainable Development