Danish nationals: Senior Water Resources Management Specialist

The World Bank
Washington, DC, United States
Position Type: 
Full-Time
Organization Type: 
International Organization
Experience Level: 
Mid-Level (5-7 Years)
Degree Required: 
Advanced Degree (Master's or JD)

EXPIRED

Please note: this job post has expired! To the best of our knowledge, this job is no longer available and this page remains here for archival purposes only.

Baggrund 

Udenrigsministeriet søger i samarbejde med Verdensbanken en seniorrådgiver inden for vandressourcer til vandenheden i afdelingen for Østafrika.  

 

En vigtig del af Danmarks engagement i Verdensbanken er sekunderinger inden for danske prioritetsområder. Som en del af dette samarbejde, sekunderes der fra 2019 en stilling hos Verdensbankens Water Global Practice. Formålet med sekunderingen er i overensstemmelse med Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, at producere ny viden og investere i bæredygtig vækst med fokus på vand - hvor Danmark har særlig viden, ressourcer og interesser.  Stillingen ”Senior Water Ressource Management Specialist” placeres centralt i teamet, og vil derfor have kontakt med en bred og diverse portefølje, som vil afhængige af baggrund og tidligere erfaring. Stillingen vil dække analytiske, rådgivende og operationelle arbejdsopgaver i samarbejde med globale og regionale programmer hos Water Global Practice.

 

Læs yderligere om baggrund for stillingen, stillingsindhold og kvalifikationskrav i stillingsbeskrivelsen her.

 

Din ansættelse finansieres af Udenrigsministeriet, men du ansættes på kontrakt med Verdensbanken og i henhold til Bankens ansættelsesvilkår. Ansættelsesperioden er to år. 

 

Du har under udsendelsen mulighed for at oppebære skattefri løn i henhold til Verdensbankens lønsystem på lønniveau GG. Ifølge Banken udgør den årlige nettoløn for en rådgiver placeret midt på GG lønskalaen i alt USD 163,000. Endeligt løntilbud fastsættes og fremsendes af Verdensbanken og  den nævnte basisløn er derfor kun vejledende. Afhængig af kvalifikationer for den udvalgte kandidat kan den endelige grundløn derfor blive både lavere eller højere. Til lønnen skal endvidere lægges diverse tillæg. 

 

Ansættelsessted   

Washington DC  

 

Forventet tiltrædelse   

I løbet af 1. kvartal 2019

 
Ansøgning   

Lyder stillingen interessant og mener du, at du opfylder de faglige kvalifikationer, og har den nødvendige erfaring beskrevet i organisationens stillingsbeskrivelse, skal du søge elektronisk nederst i opslaget på ”søg stillingen”.   

 

Vi skal have en målrettet ansøgning på ENGELSK bestående af følgende dokumenter: 1) en motivationsskrivelse, 2) Bankens ansøgningsskema, 3) CV, inklusiv referencer samt 4)eksamensbevis for bestået kandidatgrad.   

 

BEMÆRK, at ansøgningen først er komplet, når motivationsskrivelse, CV og eksamensbevis er registeret i rekrutterings­syste­met via linket "søg stillingen" nederst på siden. 

 

Ansøgningsfrist   

23. oktober 2018 kl. 23.59 dansk tid   

 

Udvælgelse af kandidater til interview   

Kandidater, der udvælges til interview af Verdensbanken, modtager besked herom pr. e-mail i løbet af november. Alle andre ansøgere modtager samtidig et afslag pr. e-mail. Det forventes, Verdensbanken gennemfører interview til stillingen i ultimo november/primo december.   

  

Kontakt   

Har du spørgsmål vedr.stillingens faglige indhold, er du velkommen til at sende en mail til Anna Friis Bach, mail: annbac@um.dk. Spørgsmål af mere administrativ karakter kan sendes til: .

 

Søger du via Job-i-Staten, eller virker linkene ikke, henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.